Värderingsstyrd rekrytering

Värderingsstyrd rekrytering

Vad innebär en värderingsstyrd rekrytering?

Alla företag är unika med sin företagskultur och alla kandidater passar inte in i alla företagskulturer. Företagskulturen definierar vilka beteenden vi förväntar oss av våra medarbetare för att vi ska nå våra affärsmål. Vad jag brukar kalla för lönsamma beteenden och lönsamma beteenden leder till lönsamma företag. Om du vill ha en långsiktig och hållbar personalpolitik bör du hitta medarbetare som passar in i företagskulturen. Att medarbetaren får vara sig själv med sina värderingar och attityder medför att man känner att man passar in och det skapar engagemang och trivsel på arbetet. Vilket i sin tur gör att man stannar längre hos sin arbetsgivare, är friskare och trivs bättre på jobbet.

Konsultation

Mer om värderingsstyrd rekrytering​

Holm Rekrytering kan skräddarsy sin rekryteringsmetod anpassat till er företagskultur för att ni ska få rätt medarbetare och en hållbar personalpolitik. Som kund till Holm Rekrytering får du även ta del av min bok ”Värderingsstyrd rekrytering som affärsstrategi” utgiven av Liber.

Vill du veta mer om min metod kontakta oss så berättar vi mer om hur vi ser på rekrytering och HR!

Varför anlita Holm Rekrytering

Kostnadsfri inledande konsultation

Över 20 år i rekryteringsbranschen

Snabb leverans tack vare stort nätverk

Noggrann granskning av kandidater

Exempel på kunduppdrag

  • HR-chef/HR Business Partner till det mindre eller större bolaget.
  • HR-chef att hyra vid omställningsprojekt, som exempelvis personalneddragningar eller uppköp av bolag.
  • HR-chef att hyra i väntan på nyrekrytering, föräldraledighet eller sjukfrånvaro.
  • Rekryteringsspecialist vid stora rekryteringsbehov.
  • Compensation & Benifitsexpert för planering och kontroll av personalkostnader och förmåner.
  • Arbetsrättsspecialist vid omställning och förhandling.
  • Arbetsmiljöspecialist för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vårt koncept:

  1. Vi börjar alltid med ett möte där vi lär känna våra kunder och för att förstå vilka behov som finns och vad som är den förväntade målbilden.
  2. HR-revision- för att skaffa oss ett nuläge och sätta upp en handlingsplan med prioriteringar.
  3. Vi matchar rätt konsult för dina behov.

Vi anpassar vår tjänst efter ert behov!

Fyll i kontaktformuläret för att ställa en fråga eller en fri inledande konsultation.
Tel: 0790-744099 Epost: viveka@holmrekrytering.se