Kontakta oss

Vad är Talent Acqusition?

Talent Acquisition rör det övergripande och långsiktiga arbetet för att för att möjliggöra rekrytering till framtida tjänster. Målet med Talent Acquisition är att hela tiden ha kandidater tillgängliga när det uppstår ett rekryteringsbehov. Du går alltså från att vara reaktiv till att vara proaktiv i din rekrytering

Talent Acquisition är en löpande process

Talent Acquisition är en löpande process för att hitta och attrahera rätt kompetens och rekrytera de som bäst matchar tjänsten och organisationen. Det här gör att Talent Acquisition binder samman flera områden såsom sourcing, marknadsföring, employer branding och rekrytering. Där alla behövs för att lyckas rekrytera på långsikt. Här utgår man ifrån organisationens mission, vision, affärsmål och värderingar. Sen bryter man ned dessa till kompetenser och roller. Dessa blir sedan viktiga i bedömningen om kandidaterna passar rollen och organisationen. Vad är Rekrytering? Rekrytering handlar om att fylla en eller flera tjänster på kort sikt. Och är själva rekryteringsprocessen som kravprofil, annonsering, search, urval, personbedömning och bakgrundskontroller.
Vad är Talent Acqusition?

Vi matchar rätt kandidat för dina behov

Hos oss hittar ni erfarna och professionella kandidater som snabbt kan sätta
sig in i verksamheten och leverera med hög kvalitet och det som efterfrågas.

Fyll i kontaktformuläret för att ställa en fråga eller en fri inledande konsultation.
Tel: 0790-744099 Epost: viveka@holmrekrytering.se