Chefsrekrytering

Tips att tänka på när du ska köpa upp en rekryteringspartner för Chefsrekrytering

Mina nedanstående punkter baseras inte på LOU, utan gäller i största allmänhet för att kvalitetssäkra den tjänst du ska köpa in.

Rekrytering är en affärsstrategisk fråga. Ledarens roll är avgörande för om en verksamhet når sina mål och styr mot visionen. Valet av chef är därför ett av de viktigaste besluten som tas eftersom ledarskapet påverkar och genomsyrar hela organisationen.

Personalfrågorna är den största kostnaden och investeringen på ett företag. Vill företaget få ut största möjliga avkastning på sin investering bör man göra detta med omsorg.

  1. Anlita en leverantör som är mån om att lära känna er som företag och dess företagskultur. Rätt kandidat som passar in i företagskulturen levererar lönsamma beteenden som genererar lönsamma företag.
  2. Anlita en erfaren rekryteringskonsult och leverantör som du får förtroende för. Att de har kunskaper inom LinkedIn och search och att de har ett stort nätverk inom det tjänsteområdet du ska rekrytera. Det är ett samarbete mellan leverantör och kund och man bör därför ha en synkad bild av HR och rekrytering samt ha ömsesidig respekt för varandra.
  3. Säkerställ att de inte har för många rekryteringar i gång samtidigt, då det kan medföra att du inte blir prioriterad.
  4. Att de har möjlighet till personbedömning av godkända personlighetstest samt kapacitetstest och att de har kunskaper i personbedömning.
  5. Säkerställ kvalitet genom att be leverantören om referenser. Avtal med garantier. Samt vilka bakgrundskontroller som erbjuds för kandidaterna.
  6. Gör en ordentlig kravprofil tillsammans med konsulten, styrelse och ledningsgrupp men även underställda. 360 graders kravprofil där man får med flera olika aspekter i kravprofilen. Kravprofilen är grunden till en lyckad rekrytering.
  7. Kravprofilen innehåller många delar. Vilka kompetenser och erfarenheter är viktiga?

Vilka mål ska den nyanställda uppnå? Vilka arbetsuppgifter måste personen lösa för att uppnå dessa mål? När ska målet vara uppnått? Vilka andra personer måste personen förhålla sig till vid utförandet av uppgifterna? Vilka handlingar uppskattas och belönas i organisationen mm.

På Holm Rekrytering har vi erfarna rekryteringskonsulter som förstår vikten av att hitta rätt chef för just ditt företag. Vi har metoderna för att uppnå högsta möjliga kvalitet och slutresultat i våra chefstillsättningar.

Fyll i kontaktformuläret för att ställa en fråga eller en fri inledande konsultation.
Tel: 0790-744099 Epost: viveka@holmrekrytering.se