Tips att tänka på när du köper in en HR-konsulttjänst

Mina nedanstående punkter baseras inte på LOU, utan gäller i största allmänhet för att kvalitetssäkra den tjänst du ska köpa in.

Interim betyder “tills vidare” och betecknar något som gäller tillfälligt under en övergångstid.

Att anlita en interim HR konsult eller HR chef är en kostnadseffektiv åtgärd. En person som kan se objektivt på verksamheten och utifrån sina erfarenheter komma med förslag på åtgärder som behöver att göras för att utveckla verksamheten vidare. Alternativt kan konsulten upprätta en funktion och förvalta den i väntan på ny permanent personallösning.

  1. Vad är syftet och vilka är mina förväntningar på vad uppdraget skall generera till verksamheten?
  2. Involvera flera personer i kravprofilen för att säkerställa förväntningarna
  3. Vilka kompetenser och erfarenheter är viktiga?
  4. Vad har jag för budget att förhålla mig till? Men kom ihåg att en erfaren och dyrare konsult ofta gör arbetet bättre och fortare. Många gånger är det bättre att ta in en överkvalificerad konsult än en underkvalificerad.
  5. Säkerställ kvalitet genom att be leverantören om referenser på konsulten. Avtal som reglerar om du ej är nöjd med konsulten.
  6. Anlita en leverantör som kan matcha era behov med rätt konsult. Som känner ert företag och som känner konsulten och vad den går för.

Tillfällen då en HR-konsult kan behövas?

-Omorganisation där man behöver ett utanför perspektiv. Hur tar vi oss från punkt A till punkt B?

-Det saknas kompetens och erfarenhet internt

-Tillfälliga vakanser

-Uppsägningar pga arbetsbrist eller misskötsel

-Tvister/konflikter

-Harmonisering av två eller fler bolag som fusioneras

Holm Rekrytering erbjuder interim konsulter inom HR. Hos oss kan du hyra en specialist eller generalist inom HR som exempelvis Personalchef, HR Business Partner, Rekryteringsspecialist, Arbetsrättsspecialist eller Lönechef.

Fyll i kontaktformuläret för att ställa en fråga eller en fri inledande konsultation.
Tel: 0790-744099 Epost: viveka@holmrekrytering.se