Sex steg i att identifiera företagskultur

Företagskultur – en viktig betydelse för att vara en attraktiv arbetsgivare

Företagskultur är viktigt för att medarbetare och kunder ska få en tydlighet i valet att vilja arbeta hos er eller med er som företag eller ej. Undersökningar visar även att de yngre generationerna lockas av tydliga varumärken och tydliga företagskulturer.

Studie om företagskulturens betydelse för lönsamhet

Värderingsstyrda bolag har högre genomsnittlig avkastning och tillväxt

Attitydföretaget Wildfire i samarbete med Stockholms universitet och HR bloggen.se samt HR professionals. Har genomfört en studie 2013 med syfte att se om det fanns ett samband med företagskultur, värderingar och lönsamhet.

Sammanfattningsvis visade undersökningen att;

 • De som översatt kultur och värderingar till konkreta beteenden är de enda som lyckats med att implementera kultur och värderingar.
 • De som har en tydlig koppling till affärsidé lyckas bättre.
 • Kultur och värderingsstyrda bolag har högre genomsnittlig avkastning och tillväxt.
 • Genom att arbeta med attityd kan vi påverka prestation.
 • De bolag som inte bryter ner värderingarna i konkreta beteenden når aldrig hela vägen fram.

Sex steg i att identifiera en företagskultur;

 1. Workshop med ledningsgrupp; VAD:et, HUR:et men framförallt VARFÖR finns vi över huvud taget? Varför ska kunderna välja oss? Varför ska de vara lojala mot oss? Varför ska medarbetarna engagera sig i företagets framtid? Arbetet ska även utmynna i att ta fram några värdeord som ska gälla för hela företaget.
 2. Djupintervjuer med kulturbärare och utvalda medarbetare;
 3. Workshop med respektive avdelning i syfte att bryta ned värdeorden till faktiska beteenden. Hur agerar vi gentemot kunder och internt?
 4. Kundundersökning; VARFÖR anlitar ni oss? Vad anser de att vi står för?
 5. Implementera HUR:et i de dagliga processerna som exempelvis, lönesamtal, rekrytering.
 6. Storytelling- premiera framgångsstorys som premierar lönsamma beteenden och som stödjer företagskulturen

Kontakta Holm Rekrytering för mer information om hur du kan identifiera och bygga företagskultur.