Konsulttjänster

Konsulttjänster

Konsulttjänsen innebär att vi tar en mer affärsstrategisk roll för dig som kund. Vi arbetar med er långsiktigt och tar fram en kompetensförsörjningsplan och strategi som ska vara tätt sammanbunden med övriga affärsstrategier i verksamheten. Om man inte har rätt medarbetare så blir det svårt att nå de långsiktiga affärsmålen.

Företag ska ställa sig följande frågor?

 • Var befinner sig vår verksamhet om 5 år?
 • Hur ser omvärlden ut om 5 år?
 • Vilka medarbetare och kompetenser behövs vi för att uppnå dessa mål?

 

Identifiering av företagskultur samt framtagande av personalidé

Personalidé underlättar den långsiktiga kompentens försörjningen i en verksamhet. Den är ett stöd till cheferna vid rekrytering för att kunna identifiera vilka kandidater som passar in i verksamheten och företagskulturen.

När företagets DNA finns naturligt i varje medarbetare, d v s när man vet HUR man ska bete sig gentemot kunder och kollegor skapar vi lönsamma beteenden och framgångsrika företag!

Personalidén beskriver:

 • Rekryteringsidén. Vilka medarbetare söks? Vilken kompetens och attityd och vilka värderingar efterfrågas?
 • Hur man attraherar medarbetare
 • Hur man motiverar, utvecklar och behåller medarbetare
 • Krav och belöningssystem
 • Hur man arbetar med avveckling

Metod

 • Nulägesanalys
 • Intervjuer och workshop med företagsledning/ägare
 • Intervjuer med medarbetare med utvalda chefer och medarbetare
 • Dokumentation av företagskultur, personalidé samt rekryteringsprocess.
 • Workshop med chefer och implementation av personalidé samt företagsanpassad metod för värderingsstyrd rekrytering

Holm Rekrytering arbetar tillsammans med dig för att ta fram en långsiktig affärsstrategisk kompetensförsörjning som skapar affärsnytta!

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *