Rekrytering

Rekrytering – en affärskritisk fråga

Värderingstyrd rekrytering
Hitta medarbetare som passar in i din företagskultur.
I denna film beskriver jag hur jag arbetar med värderingsstyrd rekrytering och hur du får medarbetare som passar in i din företagskultur.

Chef- och specialistrekrytering 2.0 inom Ekonomi, HR, Inköp och logistik samt Administration

Rekrytering är en affärsstrategisk fråga. Ledarens roll är avgörande för om en verksamhet når sina mål och styr mot visionen. Valet av chef är därför ett av de viktigaste besluten som VD och ägare tar eftersom ledarskapet påverkar och genomsyrar hela organisationen. Jag anser att personalstrategin är lika viktig som affärsstrategin i ett företag. Utan duktiga medarbetare får du inte den tillväxt du önskar.

Ring 079-0744099 eller skrolla ned till kontaktformuläret för en kostnadsfri konsultation.

Värderingsstyrd rekrytering-min metod
2017 gav jag ut min  bok, Värderingsstyrd rekrytering som affärsstrategi. Den beskriver hur jag ser på rekrytering och hur jag arbetar med min metod. Genom värderingsstyrd rekryteringsmetodik mäter du attityder och drivkrafter. Det som många gånger är det avgörande för huruvida en person passar in i en företagskultur eller ej och är avgörande för en långsiktig personalpolitik.

Om vi hittar personer med rätt attityd och värderingar som passar in i företagskulturen, kommer de att agera enligt de rådande värderingarna och på så sätt skapar det lönsamma beteenden. Personer med rätt beteenden är mer självstyrande, man vet vad företaget förväntar sig och kan därmed fatta rätt beslut.

Vid värderingsstyrd rekrytering är det andra faktorer än kompetens som är avgörande för att en människa ska prestera på en arbetsplats. I kompetensbaserad rekrytering matchar vi kandidaten mot kravprofilen genom att jämföra tidigare kompetens, erfarenhet (CV) och kunskap mot tagen kravprofil. Men i värderingsstyrd rekrytering är alltså faktorer såsom attityd och miljö viktigare.

Attityd är de värderingar kandidaten bär på – det som är viktigt på riktigt hos individen liksom vilka hens motivation och drivkrafter är. Miljön speglar arbetsplatsens kultur och den bör matcha individens värderingar. Får personen arbeta med arbetsuppgifter hen tycker är roliga och utvecklande kommer denna prestera bättre och skapa ett lönsamt beteende.

Rekryteringsprocessen
Vi anser att det är viktigt att lära känna våra kunder för att leverera bra kandidater i våra rekryteringsprocesser. Det krävs ett bra samarbete med ett gemensamt mål att hitta en ny medarbetare till vår kund. Holm Rekrytering använder sig av en kombination av search samt annonsrekrytering.

1.     360 graders kravprofil och kulturbarometer på plats hos kund.

Vi vill träffa chefer, chefens chef samt eventuella medarbetare som kommer att arbeta med personen i fråga. Syftet med mötet är att förstå er företagskultur och de krav och förväntningar som ni ställer på nya medarbetare.

2.     Skriftlig sammanfattning av kravprofilen samt offert med tidsplan och upplägg för rekryteringsprocessen

3.     Search samt annonsering

4.     Intervjuer hos Holm Rekrytering

5.     Presentationer av lämpliga kandidater till kund genom skriftlig sammanställning samt vid personligt möte

6.     Intervjuer hos kundföretaget

7.     Tester. Vi erbjuder Master Managements olika tester samt DISC

8.     Bakgrundskontroller. Vi erbjuder ett flertal bakgrundskontroller som exempelvis ”360 gradig referenstagning” – 3 stycken referenser: chef, kollega, underordnad. Vidimerade betyg eller uppvisande av orginalbetyg. Uppvisande av ID kort. UC-kreditupplysning. Utdrag ur belastningsregistret.

Tillsammans och genom en gedigen och professionell rekryteringsprocess får vi den bästa rekryteringen! Ring 079-0744099

Här hittar du uppdrag vi gjort åt tidigare kunder.