Rekrytering Ekonomichef

Rekrytering Ekonomichef

Holm Rekrytering hjälper med rekrytering Ekonomichef

Behöver ni hjälp med rekrytering av ekonomichef? Holm Rekrytering är ett företag som specialiserar sig på att rekrytera kompetenta och kvalificerade medarbetare. Företaget har en lång historia av att hitta och rekrytera de bästa människorna till olika typer av tjänster inom finace. Holm Rekrytering är experter inom rekrytering och tar ansvar för att leverera kvalificerade Ekonomichefer till din organisation. Genom vårt breda nätverk av kandidater kan vi förse din organisation med rätt kandidater.

Konsultation

Mer om rekrytering Ekonomichef

Här kan du läsa mer om rekrytering!

Varför anlita Holm Rekrytering

Kostnadsfri inledande konsultation

Över 20 år i rekryteringsbranschen

Snabb leverans tack vare stort nätverk

Noggrann granskning av kandidater

Exempel på kunduppdrag

  • HR-chef/HR Business Partner till det mindre eller större bolaget.
  • HR-chef att hyra vid omställningsprojekt, som exempelvis personalneddragningar eller uppköp av bolag.
  • HR-chef att hyra i väntan på nyrekrytering, föräldraledighet eller sjukfrånvaro.
  • Rekryteringsspecialist vid stora rekryteringsbehov.
  • Compensation & Benifitsexpert för planering och kontroll av personalkostnader och förmåner.
  • Arbetsrättsspecialist vid omställning och förhandling.
  • Arbetsmiljöspecialist för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vårt koncept:

  1. Vi börjar alltid med ett möte där vi lär känna våra kunder och för att förstå vilka behov som finns och vad som är den förväntade målbilden.
  2. HR-revision- för att skaffa oss ett nuläge och sätta upp en handlingsplan med prioriteringar.
  3. Vi matchar rätt konsult för dina behov.

Vi anpassar vår tjänst efter ert behov!

Fyll i kontaktformuläret för att ställa en fråga eller en fri inledande konsultation.
Tel: 0790-744099 Epost: viveka@holmrekrytering.se