Rekryterare HR chef

Rekryterare HR chef

Holm Rekrytering är rekryterare HR chef

Rekryterare HR chef? Holm Rekrytering hjälper er med rekrytering av HR chef. Holm Rekrytering är ett företag som specialiserar sig på att rekrytera kompetenta och kvalificerade medarbetare. Företaget har en lång historia av att hitta och rekrytera de bästa människorna till olika typer av tjänster inom HR. HR chefens roll är av stor betydelse för hur ett företag kan växa och bli än mer lönsamt. Om medarbetarna mår bra levererar de lönsamma beteenden, vilket ger lönsamma företag. HR chefen med dess kompetens och erfarenhet kan säkerställa att företaget har rätt kompetens och kan utveckla medarbetarna samt skapa förutsättningar för hur humankapitalet ska förvaltas på bästa sätt. HR Chefen är ofta VD:s högra hand och sitter med i ledningsgrupp och koncernledning.

Konsultation

Mer om rekryterare HR chef

Våra rekryteringsansvariga HR-chefer har stor erfarenhet av att hjälpa företag att utveckla framgångsrika HR-strategier som uppfyller deras långsiktiga organisatoriska mål. De har inte bara en utmärkt kommunikationsförmåga, utan är också väl insatta i rekryteringsprocesser som talangkartläggning, urval av kandidater och onboarding. Våra Rekryterare HR Chefs har också en stark förståelse för lokala arbetslagar och bestämmelser, vilket innebär att de kan hjälpa till att säkerställa efterlevnad samtidigt som de stöder företag i deras mångfaldsinitiativ.

HR chefen eller HR managerns arbete handlar om allt från att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare. HR chefen sitter i ledningsgrupp och ansvarar för alla förekommande HR-frågor i en verksamhet. Ofta är fokuset på de strategiska HR-frågorna som exempelvis employer branding, företagskultur och talent management.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med rekrytering av HR chefer eller HR managers?

Varför anlita Holm Rekrytering

Kostnadsfri inledande konsultation

Över 20 år i rekryteringsbranschen

Snabb leverans tack vare stort nätverk

Noggrann granskning av kandidater

Exempel på kunduppdrag

  • HR-chef/HR Business Partner till det mindre eller större bolaget.
  • HR-chef att hyra vid omställningsprojekt, som exempelvis personalneddragningar eller uppköp av bolag.
  • HR-chef att hyra i väntan på nyrekrytering, föräldraledighet eller sjukfrånvaro.
  • Rekryteringsspecialist vid stora rekryteringsbehov.
  • Compensation & Benifitsexpert för planering och kontroll av personalkostnader och förmåner.
  • Arbetsrättsspecialist vid omställning och förhandling.
  • Arbetsmiljöspecialist för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vårt koncept:

  1. Vi börjar alltid med ett möte där vi lär känna våra kunder och för att förstå vilka behov som finns och vad som är den förväntade målbilden.
  2. HR-revision- för att skaffa oss ett nuläge och sätta upp en handlingsplan med prioriteringar.
  3. Vi matchar rätt konsult för dina behov.

Vi anpassar vår tjänst efter ert behov!

Fyll i kontaktformuläret för att ställa en fråga eller en fri inledande konsultation.
Tel: 0790-744099 Epost: viveka@holmrekrytering.se