Om Viveka Holm

Om Viveka Holm


För mig är rekrytering en affärsstrategisk fråga. Jag anser att personalstrategin är lika viktig som affärsstrategin i ett företag. Utan duktiga medarbetare får du inte den tillväxt du önskar.

Jag är utbildad personalvetare, lärare och numer kan jag även titulera mig författare. Jag har sjutton års erfarenhet av rekrytering, talent management och organisationsutveckling.

2003 var jag med och startade rekryterings- och bemanningsföretaget First Reserve, där jag varit verksam som delägare och chefsrekryterare fram till maj 2017. Eftersom jag har en övertygelse om att värderingsstyrd rekrytering är rätt väg om du vill få en lyckad och långsiktig personalstrategi, valde jag att köra mitt koncept fullt ut i egen regi under varumärket Holm Rekrytering.

Mitt motto är ”Do what you love and love what you do”. Jag tror på att människan har ett eget ansvar för sitt liv och att man själv kan påverka sin egen utveckling och situation. Det är viktigt att ha roligt på arbetet och göra det som man är bra på!

Som kund till mig får du förutom ett roligt samarbete med mig, en engagerad affärspartner inom HR och rekrytering som tillsammans med dig skapar en långsiktig personalstrategi knuten till den övergripande affärsplanen i företaget. Jag tror på ett nära samarbete mellan kund och leverantör, där jag som leverantör lär känna företagskulturen och dig som chef -det är det som skapar lyckade rekryteringar!

Min vision är att arbeta med värderingsstyrda företag eller företag som anser att det är viktigt att matcha blivande medarbetare mot den egna företagskulturen. Min mission är att stötta företag i att bli ännu mer lönsamma genom en god och välplanerad personalstrategi.

Med vänlig hälsning,

Viveka Holm