Skräddarsy er rekryteringsprocess

Anpassa er rekryteringsprocess för att säkerställa att ni får medarbetare som passar in i företagskulturen

Utmaningarna vid rekrytering är att hitta de medarbetare som passar in i företagskulturen. Därför behöver man anpassa sättet på hur man arbetar med rekrytering.

Företaget måste fråga sig vad är det mest avgörande för att en person ska passa in i vår företagskultur? Hur ska vi skapa lönsamma beteenden hos medarbetarna och lönsamma företag?

Med min metod Värderingsstyrd rekrytering säkerställer du detta. Jag har skrivit en bok som heter “Värderingsstyrd rekrytering som affärsstrategi” och delar gärna med mig av mina kunskaper.

Vårt koncept:

  1. Workshop där vi identifierar företagskulturen och de förväntade beteenden man önskar hos kandidaterna och vad vi ska mäta.
  2. Framtagande av rekryteringsprocess och metod som säkerställer att vi kan utvärdera kandidaterna på bästa sätt.
  3. Utbildning av chefer i den företagsanpassade rekryteringsmetoden.

Kontakta Viveka Holm om du vill veta mer! Tel: 0790744099 eller mail viveka@holmrekrytering.se