Referenser vid rekrytering

Referenser är en del av min rekryteringsprocess tillsammans med intervju och tester.

Jag tycker att referenser är bra för att referenspersonerna känner kandidaten och har arbetat tillsammans med densamma. Vilket innebär att den känner väl till både kompetensnivån samt typiska jobb beteenden.

Jag rekommenderar 2-3 referenser. Ofta chefer men vid chefsrekryteringar vill jag även ha kontakt med underställda för att kunna utvärdera deras ledarskap. Det är viktigt att referenserna är i närtid och att personen känner kandidaten väl. De får inte vara personliga vänner.

För att referenserna ska ha hög tillförlitlighet så använder jag mig av en strukturerad referensmall som används på samtliga slutkandidater. Frågorna ska anpassas till kravprofilens önskemål gällande kompetens och önskade beteenden. Har jag varit osäker på något område så gnuggar jag lite extra på detta förstås. Likaså ber jag referenten om att gradera kompetenserna på en skala från 1-5. På det viset tvingar jag in referenten att motivera sin bedömning.

Se upp för olika BIAS vid referenstagningen. Som är det exempelvis en introvert referens så kommer inte den ha ett extrovert uttryckssätt. En extrovert referens kan även tycka att en introvert kandidat ”borde ta för sig lite mer”. Likaså kan en introvert referent vara lite mer fåordig och inte komma med så många superlativ.

På senare år har det kommit flera digitala referensprodukter. Detta kan underlätta att BIAS undviks och de spar tid för rekryteraren i rekryteringsprocessen om man har stora volymer av rekrytering.

Fyll i kontaktformuläret för att ställa en fråga eller en fri inledande konsultation.
Tel: 0790-744099 Epost: viveka@holmrekrytering.se