HR-chef att hyra för det mindre bolaget

HR-chef att hyra för det mindre bolaget – Du väljer själv omfattning efter dina HR-behov!

Vi vet att personalfrågorna i ett företag kan skapa en del utmaningar och tar stor energi från VD. För att affärsmålen skall nås behöver du ha rätt medarbetare med dig på resan som mår bra och levererar på arbetet. Dessutom är det viktigt att följa den omfattande arbetsrätten vi har i Sverige för att inte du ska få viten pga att du handlar felaktigt gentemot regelverket.

Vi tycker att det är bättre att VD får ägna sig åt affärsverksamheten och att Holm Rekrytering AB sköter din HR-funktion.

Viveka Holm

Vårt koncept:

  1. Vi börjar alltid med ett möte där vi lär känna våra kunder och för att förstå vilka behov som finns och vad som är den förväntade målbilden.
  2. HR-revision- för att skaffa oss ett nuläge och sätta upp en handlingsplan med prioriteringar.
  3. Vi matchar rätt konsult för dina behov.

Vilka delar ingår i HR:

Prisupplägg:

Du köper ett timpaket som bygger på  hur stort behov som finns av HR-stöd. Från 10 tim/månad och uppåt.

Kontakta Viveka Holm om du vill veta mer! Tel: 0790744099 eller mail viveka@holmrekrytering.se

Fyll i kontaktformuläret för att ställa en fråga eller en fri inledande konsultation.
Tel: 0790-744099 Epost: viveka@holmrekrytering.se