Inbjudan Frukostseminarium 3 oktober 2022
Nya LAS och andra lagändringar inom arbetsrätten

Inbjudan Frukostseminarium 3 oktober 2022 – Nya LAS och andra lagändringar inom arbetsrätten
En av de största arbetsrättsreformerna på länge har nu blivit verklighet, ”nya LAS” innebär förändringar från 1 oktober 2022 och framåt. Det gäller förändringar vid anställning, uppsägning, turordning och inhyrning av personal. Därutöver har flera lagar ändrats i juni och augusti till följd av arbetsvillkorsdirektivet och balansdirektivet.  

Föreläsare

Ingrid Clementson är utbildad jurist och har arbetat med arbetsrätt alltsedan 2008. Ingrid Clementson har arbetat som arbetsrättsjurist, förhandlingschef och arbetsrättschef såväl på arbetsgivarorganisationer som på bolag. I dag arbetar hon i egen regi som konsult inom HR-stöd och arbetsrätt.

Viveka Holm är utbildad personalvetare, lärare och författare. Hon har tjugo års erfarenhet av rekrytering, talent management och organisationsutveckling. Viveka Holm har skrivit boken “Värderingsstyrd rekrytering som affärsstrategi” utgiven av Liber augusti 2017. I dag driver Viveka bolaget Holm Rekrytering och Interim Management.

Frukostseminariets innehåll

  • Arbetsvillkorsdirektivet: vad innebär dessa lagändringar som har trätt ikraft
  • Balansdirektivet: vad innebär dessa lagändringar som delvis redan trätt ikraft
  • ”Nya LAS”: vad innebär dessa lagändringar som träder ikraft den 1 oktober 2022

Datum: Måndag den 3 oktober 2022 kl.07.30-9.30. Frukost serveras mellan kl.07.30-08.00.

Plats: The Appy Place, Sankt Eriksgatan 97, Stockholm

Anmälan: Senast 20 september, viveka@holmrekrytering.se

Kontakta Viveka Holm för mer information på 0790-744099.

Vill du inte ha fler utskick av oss ber vi dig att kontakta oss.

Hjärtligt välkomna!

Viveka och Ingrid