Vi lever i en tid av otroligt snabba förändringar. Det som var igår gäller inte idag, vi kommer att få helt nya förutsättningar att verka från. För att anpassa oss till de snabba förändringarna som nu sker, både för oss som individer och företag så behöver vi hitta nya medvetandenivåer att verka från. Som Gregg Braden uttrycker det:

”We can’t change a reality if we remain in the same consciousness that made it ” 

Det innebär att vi behöver skifta perspektiv. Vi behöver ta till vara människans resurser och drivkraft fullt ut i den omställning som nu sker för att transformera vår verksamhet, skapa lönsamhet och optimera det värdeskapande arbetet. Samtidigt undviker vi ohälsa och stora kostnader för produktionsbortfall. Det blir helt enkelt en win-win för alla parter.

 

Agenda för frukostseminariet:

  • Hur tar vi tillvara de människans drivkraft fullt ut för att transformera vår verksamhet, skapa lönsamhet och optimera det värdeskapande arbetet?
  • Hur hittar vi vårt bästa tillstånd att verka från samtidigt som vi undviker höga kostnader för sjukskrivningar och produktionsbortfall?
  • Presentation av digitalt verktyg och koncept

Om föreläsarna:

Britt-Marie Lotse, tidigare Redovisningschef i börsnoterat globalt bolag berättar om det förändringsprojekt som togs till den svenska strategin för lönsamhet och där bolaget tjänade 6 miljoner SEK på 9 månader. I dag är Britt-Marie verksam i det egna bolaget Hjärtats ledarskap där hon arbetar med verksamhet- och ledarskapsutveckling.

 

Om Holm Rekrytering:

Holm Rekrytering erbjuder chef- och specialistrekrytering enligt metoden värderingsstyrd rekrytering. Vi erbjuder även interim management inom HR- och Ekonomiområdet. Vår mission är att stötta företag att bli än mer lönsamma genom en god och välplanerad personalstrategi.

 

Datum: Torsdagen 14 maj kl.08.00-10.00

Plats: Via Zoom. Länk skickas ut innan mötet.

Anmälan: Senast måndagen den 11 maj, viveka@holmrekrytering.se

Välkommen!

Britt-Marie och Viveka

 

Vill du inte vill ha utskick från oss i framtiden så ber vi dig kontakta oss.