Inbjudan AW 14 maj 2024 - HR som ledare av affärsstrategins genomförande

After Work

HR som ledare av affärsstrategins genomförande

Ofta läggs det mycket tid och arbete läggs på att ta fram en organisations strategi. Efter att den kommunicerats till medarbetarna är det inte ovanligt att ledningen efter några månader upplever att det inte blir någon framdrift alls med strategin trots kommunikationskampanjer och information.  I den här fasen kommer Lotta Ranefall och Thomas Spjuth in för att utbilda, vägleda och coacha organisationer att skapa förutsättningar för en framgångsrik och strukturerad strategiimplementation. För en strategi händer inte av sig självt utan kräver att alla medarbetare mobiliseras för att det ska hända och samtidigt får de rätt förutsättningar.

Dagens inspiratörer jobbar som konsulter med verktyg och metoder för hur en strategi förverkligas. Under kvällen delar de erfarenheter och bjuder in till diskussion och erfarenhetsutbyte. De skickar också med några konkreta utgångspunkter och frågeställningar för hur HR kan börja axla rollen som ledare av organisationens strategigenomförande. 

Agenda för AW:
Kl.17.30-18.00 mingel med bubbel och småplock
Kl:18.00-19:00 teoridel varvad med diskussioner och erfarenhetsutbyten

Innehåll
– Vad är en strategi och varför är den viktig
– Kort teori om Integral Management (IM)
– HR:s och ledningsgruppens roll i strategigenomförande

Om inspiratörerna:

Lotta Ranefall

Med 25+ års erfarenhet från olika HR roller och organisationer (Ericsson, Munters, Rädda Barnen, HRS/Towers Watson), ägnar jag idag mig åt att stötta organisationer med att utveckla organisationskulturer där medarbetarna får förutsättningar att vilja, våga och kunna bidra till gemensamma mål och visioner.

Thomas Spjuth

Med 30+ års erfarenhet som ledare och konsult för HR i organisationer (Swedbank,
Arbetsförmedlingen, Unionen, IKEA och Nefab). Idag som egen företagare med uppdrag
som interim CHRO, Coach och ledarskaps och teamutvecklare med övertygelsen att utveckling av människor är i symbios med affärsutveckling. 

Datum: torsdagen den 14 maj kl.17.30-19.00
Plats: The Appy Place, Sankt Eriksgatan 97, Stockholm
Anmälan: Senast 10 maj, viveka@holmrekrytering.se