Har du behov av en HR-Revision för att säkerställa att HR-funktionen stödjer affärsmålen?

En välfungerande och effektiv HR-funktion på ett företag eller organisation är en förutsättning för att företaget skall nå sina resultatmål. Genom att genomföra en HR-revision säkerställer du att HR stödjer affärsidén och att ni kan uppfylla era verksamhetsmål.

Vad är en HR-revision?

HR-revisionen ger dig en övergripande bild över HR-områdets alla delar, både ur ett strategiskt såväl som ett operativt perspektiv.

Du får en neutral och extern part som med nya ögon gör en analys av din verksamhet och kommer med rekommendationer på ert nästa steg inom HR-området.

På så sätt säkerställer du att lagar efterlevs, personalrutiner, processer och andra policys är attraktiva och konkurrenskraftiga på företaget i relation till företagets affärsmål i relation till kostnad och nytta. 

Vilka behöver en HR-revision?

  • Företag som saknar HR-funktion
  • Företag som vill säkerställa att de följer lagar och bestämmelser
  • Företagsförvärv
  • Företagssammanslagning av företag med olika HR-funktioner och policys

Hur går det till?

Vill du få kontroll över din HR-funktion och veta mer om vår produkt HR-Revision? Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation.

Kontakta Viveka Holm på 0790-744099 eller viveka@holmrekrytering.se