Strategisk kompetensförsörjning- Attrahera de rätta medarbetarna och se ditt företag växa!

Att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke är viktigare än någonsin för att attrahera och bibehålla medarbetare. På marknadsavdelningar har det varit självklart att arbeta med sitt företags varumärke för att attrahera de kunder man önskar. Men nu är det dags för HR-avdelningar att ta rygg på hur marknad arbetar med varumärket. Därför har Holm Rekrytering skapat ett unikt koncept där vi stöttar affärsledning och HR att bli konkurrenskraftiga och locka till sig rätt medarbetare samt skapa lönsamma och välfungerande företag. För detta ändamål samarbetar vi med Cluesion som är experter på analyser och varumärkesarbete.

 Agenda för frukostseminariet:

  • Hur blir man en attraktiv arbetsgivare?
  • Nyttoeffekter av att arbeta med strategisk kompetensförsörjning
  • Hur säkerställer man kvalitet i förändringsarbete?
  • Presentation av konceptet samt metod

Om föreläsarna:

Viveka Holm är utbildad personalvetare, lärare och numer även författare. Hon har sjutton års erfarenhet av rekrytering, talent management och organisationsutveckling. Viveka Holm har skrivit boken “Värderingsstyrd rekrytering som affärsstrategi” utgiven av Liber augusti 2017. I dag driver Viveka bolaget Holm Rekrytering och Interim Management.

Ulrika Hallberg är civilekonom och arbetat med varumärkesfrågor under hela sin karriär. I samarbetet med Holm rekrytering så är Ulrika marknads och analysexperten som tar fram relevanta mätetal och säkerställer kvaliteten i förändringsarbetet. I dag driver Ulrika bolaget Cluesion.

Datum: fredagen 5 oktober kl.07.30-10.00

Frukost serveras mellan kl:07.30-08.00

Plats: The Appy Place, Sankt Eriksgatan 97, Stockholm.

Anmälan: Senast måndagen den 1 oktober, viveka@holmrekrytering.se

Vill du inte ha utskick från oss i framtiden så ber vi dig kontakta oss.