BIAS Rekrytering

BIAS - Bli medveten om dina fördomar och hur de kan påverkar din bedömning vid rekrytering

En rekryterares roll är att vara objektiv och hålla sig till en framtagen kravprofil. Du ska alltid hålla dig till densamma utan att lägga in dina egna känslor eller omedvetna fördomar och föreställningar. Men det är lättare sagt en gjort tyvärr.

Bias eller partiskhet på svenska, hänvisar till snedvridna eller ojämlika bedömningar, beslut eller handlingar som följer av fördomar och förutfattade meningar. Det är viktigt att känna till olika typer av BIAS för att undvika detta. Detta kan vara fördomar gällande kön, ras- och etnicitet, ålder etc.

Vår hjärna har svårt för att vara objektiv. Det finns en psykologisk term som kallas för ”Halo-effekten” som beskriver tendensen att bedöma en person, produkt eller företag utifrån en enda positiv egenskap eller kvalitet. Vilket kan leda till en överdriven och ibland orättvis uppfattning om den övergripande kvaliteten eller karaktären hos den som bedöms.

Exemplen på detta fenomen känner du säkerligen igen dig i. Men framför allt är det viktigt att vara medveten om detta när det handlar om rekrytering.

Vanliga misstag är att vi har en tendens att rekrytera personer som är lika oss själva eller har samma bakgrund. Utbildning, uppväxt, intressen etc.

Det finns studier som påvisar att vackra personer har lättare att få jobb än andra. Daniel Hamermesh, en ekonom vid University of Texas, publicerade en studie med titeln ”Beuty Pays: Why Attractive People Are More Successful. I denna studie fann han att personer som uppfattades som mer attraktiva hade högre löner och större möjligheter till arbete.

Så vad kan vi göra för att undvika allt detta?

Prata om det i era arbetsgrupper. Att bli medveten om detta gör att vi blir extra lyhörda och observanta. Ha en strukturerad rekryteringsprocess med uppsatta kriterier där personen ska bedömas efter kompetens och dess förmågor samt önskade beteenden för att passa in i ett företag.

BIAS rekrytering

Fyll i kontaktformuläret för att ställa en fråga eller en fri inledande konsultation.
Tel: 0790-744099 Epost: viveka@holmrekrytering.se