På denna sidan kan du läsa om nyhetshändelser på Holm Rekrytering.

Varmt välkommen!

Viveka Holm


Ikano Bostads Värderingsresa


Inbjudan Lunchwebbinarium 23 april 2021 kl.12-13.00 Ikano Bostads Värderingsresa Ikano Bostad tillhör IKEA koncernen och är ett bolag som lyckats väl med sin värderingsresa. Kom och lyssna till Pirjo Unnerstad Ikano Bostads Head of HR som berättar hur man lyckas med sin värderingsresa och hur man håller företagskulturen vid liv. Agenda: Värderingsresan Implementera värderingarna i… View Article


Skräddarsydd rekryteringsprocess


Skräddarsy er rekryteringsprocess Anpassa er rekryteringsprocess för att säkerställa att ni får medarbetare som passar in i företagskulturen Utmaningarna vid rekrytering är att hitta de medarbetare som passar in i företagskulturen. Därför behöver man anpassa sättet på hur man arbetar med rekrytering. Företaget måste fråga sig vad är det mest avgörande för att en person… View Article


HR-Revision


Har du behov av en HR-Revision för att säkerställa att HR-funktionen stödjer affärsmålen? En välfungerande och effektiv HR-funktion på ett företag eller organisation är en förutsättning för att företaget skall nå sina resultatmål. Genom att genomföra en HR-revision säkerställer du att HR stödjer affärsidén och att ni kan uppfylla era verksamhetsmål. Vad är en HR-revision?… View Article


Inbjudan Lunchwebbinarium 12 februari 2021- Hennes & Mauritz modell för värderingsstyrd rekrytering


Inbjudan Lunchwebbinarium 12 februari 2021 Hennes & Mauritz modell för värderingsstyrd rekrytering   Hennes & Mauritz är ett värderingsstyrt företag vars rekryteringsidé är att rekrytera personer som passar in i deras företagskultur. Kom och lyssna på Jeanette Skilje HR Chef om hur H&M arbetar med rekrytering i praktiken. Agenda:Vad är värderingsstyrd rekryteringFöretagskulturens betydelse för en lyckad… View Article


Nu lanserar vi en ny produkt-HR-chef att hyra för det mindre bolaget


HR-chef att hyra för det mindre bolaget -Du väljer själv omfattning efter dina HR-behov! Vi vet att personalfrågorna i ett företag kan skapa en del utmaningar och tar stor energi från VD. För att affärsmålen skall nås behöver du ha rätt medarbetare med dig på resan som mår bra och levererar på arbetet. Dessutom är… View Article


Inbjudan Frukostseminarium 14 maj 2020-Hur skapar vi lönsamma och framgångsrika företag i en ny tid?


Vi lever i en tid av otroligt snabba förändringar. Det som var igår gäller inte idag, vi kommer att få helt nya förutsättningar att verka från. För att anpassa oss till de snabba förändringarna som nu sker, både för oss som individer och företag så behöver vi hitta nya medvetandenivåer att verka från. Som Gregg… View Article


Inbjudan Frukostseminarium HR-Revision 26 november 2019


Inbjudan Frukostseminarium 26 november HR-Revision Har du en välfungerande HR-funktion? Är du säker på att ditt företag följer lagar och bestämmelser inom HR? Vi kan besvara dina frågor och räta ut frågetecknen. HR-revisionen ger dig en övergripande bild över HR-områdets alla delar, både ur ett strategiskt såväl som ett operativt perspektiv. Du får en neutral… View Article


Inbjudan Frukostseminarium 5 nov 2019-Värderingsstyrd rekrytering enligt H&M


Inbjudan Frukostseminarium 5 nov 2019 Hennes & Mauritz modell för värderingsstyrd rekrytering Hennes & Mauritz är ett värderingsstyrt företag vars rekryteringsidé är att rekrytera personer som passar in i deras företagskultur. Kom och lyssna på Jeanette Skilje HR Chef om hur H&M arbetar med rekrytering i praktiken. Agenda för frukostseminariet: Vad är värderingsstyrd rekrytering Företagskulturens… View Article


Frukostseminarium Strategisk kompetensförsörjning


Strategisk kompetensförsörjning- Attrahera de rätta medarbetarna och se ditt företag växa! Att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke är viktigare än någonsin för att attrahera och bibehålla medarbetare. På marknadsavdelningar har det varit självklart att arbeta med sitt företags varumärke för att attrahera de kunder man önskar. Men nu är det dags för HR-avdelningar att ta rygg… View Article