Lönetransparens direktivet från EU ”Pay Transparicy”

Lönetransparens direktivet från EU ”Pay Transparicy”Det nya EU-direktivet om lönetransparens, känt som “EU Pay Transparency Directive,” antogs med överväldigande majoritet inom EU den 30:e mars 2023. Detta direktiv markerar ett betydande framsteg mot att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män inom EU och är i linje med de flesta internationella regeltrender som rör jämställd lönesättning.
En av de centrala aspekterna i detta direktiv är att det ger anställda rätt till information om hur deras lön behandlas i förhållande till sina kollegor inom samma företag. Dessutom tillhandahåller det verktyg för att göra anspråk på rättvis lön. Varje medlemsland har nu en tidsram på tre år att införliva detta direktiv i sin nationella lagstiftning, med senaste deadline i juni 2026. Detta är ett viktigt steg framåt för att främja rättvisa löner och jämställdhet inom arbetskraften i hela EU.

Vilka utmaningar står HR inför med de nya reglerna?

Inom HR är det av yttersta vikt att följa de nya reglerna noggrant och säkerställa efterlevnad. Vår strävan är alltid att vara i full överensstämmelse med lagkraven. Men när det kommer till de nya reglerna, är det alltid en utmaning att få hela organisationen att förstå varför och hur vi måste uppfylla de nya kraven.
En av de största utmaningarna blir att genomföra omfattande utbildningsinsatser för att säkerställa att cheferna förstår vad som nu krävs av dem, både i rekryteringsprocessen, under intervjuer och under anställningstiden.
Dessutom märker jag en oro över att de nya kraven kan leda till en kompression av lönenivåerna, där det blir mindre utrymme för löneskillnader inom en och samma befattning. Arbetsgivare vill kunna belöna medarbetare baserat på deras prestation och bidrag till organisationen. Det går emellertid att hantera detta genom att utforma en klok och välgenomtänkt jobbstruktur som tar hänsyn till både juniora och seniora roller.

Vill du veta mer om Lönetransparens direktivet från EU ”Pay Transparicy”?

Fyll i kontaktformuläret för att ställa en fråga eller en fri inledande konsultation.
Tel: 0790-744099 Epost: viveka@holmrekrytering.se