HR-konsult sökes med erfarenhet av processutveckling och HR-system

Detta är ett konsultuppdrag på deltid-heltid med start omgående och beräknas och beräknas pågå t o m december 2019. Uppdraget är beläget i centrala Stockholm.

 Arbetsbeskrivning:

Vi söker erfaren HR-konsult som kan vara ett bollplank till HR-chefen gällande analys av befintliga HR-processer samt HR- och lönesystem.

Kunden har ett behov av en samlad plats för administration av utbildningar, skapande av utbildningar och åskådliggörande av möjligheter till kompetensutveckling.

Arbetet är uppdelat i två uppdrag där det första är Utbildningsportalen och det andra Nytt HR system. Båda uppdragen är uppdelade i delmål där stegen går från framtagande av behovsbild med kravspecifikationer och till leverans av beslutsrekommendationer. Införande ingår inte i första läget men kan bli aktuellt beroende på vilka beslut som fattas utifrån de respektive uppdragens leverans.

Arbetet kommer att genomföras under ledning av och tillsammans med verksamhetsledaren samt förvaltningsledaren för Förvaltningsobjektet HR. Uppdragsbeställare är HR-chefen.

Vem är du?

Vi tror att du har en akademisk examen inom HR och har flerårig erfarenhet av HR-arbete. Du har tidigare kunskaper och erfarenheter av processkartläggning och projektledning inom området och har varit kravställare i att upphandla och anpassa system efter verksamheters behov.

Som person är du kommunikativ och har lätt att utrycka dig i både tal och skrift. Du är analytisk och har en förmåga till att se helheten. Du är en social och öppen person som trivs med att arbeta i team.

Ansökan

Vi läser ansökningar löpande och ser gärna att du skickar in din ansökan omgående på ansokan@holmrekrytering.se

Frågor om tjänsten besvaras av Viveka Holm på Holm rekrytering
tel: 0790744099 eller viveka@holmrekrytering.se