Konsultation

Speglar er rekryteringsprocess ert employer brand?

Lever ni som ni lär eller har ni sminkat en gris? Ett employer brand måste vara autentiskt och sant på riktigt. Era värderingar och medarbetarnas agerande i alla möten oavsett om det är internt eller gentemot kunder behöver vara sant. Annars blir det bara corporate bullshit eller falsk marknadsföring. I den bästa av världar vill vi att alla kontakter som vi har med våra kandidater ska spegla denna kultur.

Jag vill ge er några tips på hur ni kan göra detta:

  1. Ta fram en personalidé som speglar de beteenden som matchar er företagskultur. Vilka personer passar in i er kultur och vilka förväntade beteenden passar in hos just er.
  2. Identifiera vilka som är framgångsfaktorerna hos era medarbetare i dag. Vilka vill ni klona.
  3. Ta reda på varför era medarbetare arbetar hos er i dag.
  4. Identifiera er målgrupp och skapa ett erbjudande anpassat till dessa.
  5. Tydliga förväntningar på era medarbetare samt tydligt erbjudande från er som arbetsgivare.
  6. Attraherar ni rätt medarbetare? Är annonserna och karriärsidorna på er hemsida utformade och visar vilka ni är?
  7. På vilket sätt kommunicerar ni med era kandidater? Om ni exempelvis ska vara ett personligt företag behöver ni ha personlig kontakt inte bara datadrivet.
  8. Texterna som ni skriver i automatiserade mailsvar. Speglar de er kultur?

Behöver du stöttning i att ta fram en rekryteringsprocess som speglar er företagskultur? Välkommen att kontakta mig.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *