Arbetsgivarvarumärket är viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare


Arbetsgivarvarumärket har kommit att bli alltmer viktigt. Dagens utmaning för företag är att identifiera, attrahera och behålla medarbetare. Först och främst måste man förstå vilka medarbetare man behöver för att nå företagets vision och mål, d v s personalidén. Därefter behöver företaget skapa ett arbetsgivarvarumärke som attraherar nya medarbetare och därefter se till att medarbetare trivs och får utvecklingsmöjligheter så att de stannar kvar i verksamheten under en längre tid.

Skapa ett hållbart arbetsgivarmärke om du vill locka unga och nya talanger

Undersökningar visar att den gruppen unga som är i startgroparna av sin karriär prioritera självförverkligande och att kunna utvecklas på arbetsplatsen framför ekonomiska förmåner. En femtedel menar att vidareutbildning inom företaget är viktigast och 19 procent värderar flexiblare arbetstider med fokus på balans mellan fritid och arbetsliv. Först på tredje plats kommer ekonomiska belöningssystem som exempelvis bonusar. Slutsatser av studier är att företagens absolut största utmaningar framöver handlar om att hitta och behålla rätt kompetens. De arbetsgivare som förstår de ungas synsätt och som anpassar sin organisation efter det, är också de som klarar sig bäst i konkurrensen om att faktiskt attrahera de nya talangerna.

Hur skapar man ett attraktivt arbetsgivarvarumärke som lockar till sig arbetskraften?

Att ha ett tydligt arbetsgivarvarumärke och en tydlig personalidé är en nödvändighet för att attrahera nya medarbetare för framtiden. Speciellt nu när det blivit en maktförskjutning på arbetsmarknaden och det är arbetstagaren som har makten. Dagens arbetssökande ställer högre krav på och väljer ny arbetsgivare med stor omsorg. Det är just av den anledningen som att det är en självklarhet för mig att personalfrågorna ska in i verksamhetens affärsstrategi i framtiden och är en förutsättning för lönsamhet i framtiden.

Om företag vill locka till sig de allra bästa medarbetarna, måste de ställa sig frågan vad kan vi erbjuda dem?

Fem steg för att bygga sitt arbetsgivarvarumärke:

  1. Vad står vi för? Det vill säga verksamhetens värderingar, mål och vision.
  2. Vad kan vi erbjuda- vilket är vårt arbetsgivarlöfte? Hur arbetar vi med kompetensutveckling? Belöningsmodeller? Trainéeprogram? Personalpolitik?
  3. Hur ska vi attrahera den målgrupp av medarbetare som vi söker? Långsiktiga/kortsiktiga strategier och kommunikationsplaner.
  4. Vad förväntar vi oss av våra medarbetare?
  5. Hur behåller vi och avvecklar vi medarbetare?

Kontakta Holm Rekrytering för hur vi kan hjälpa dig att bygga ditt arbetsgivarvarumärke.