Värderingsstyrd rekrytering om du vill hitta medarbetare som passar in i företagskulturen


Värderingsstyrd rekryteering är metodiken du behöver om du vill hitta drivkrafter hos individer och lönsamma beteenden. Vad är egentligen det viktigaste att mäta vid en rekrytering? Vilka faktorer är det som är avgörande för om en människa kan prestera eller ej? Det finns vissa kända faktorer som avgör detta, kompetens, attityd och miljö. Vad är lättast att förändra hos en individ? Svaret på den frågan är kompetens. Det är svårare att ändra på attityd och personlighet än på kompetens. Rätt person kan alltid ta till sig nya kunskaper om viljan finns. Lönsamma beteenden får vi om vi hittar medarbetare med rätt attityd och inställning som passar in i företagskulturen.

Det svåra är inte att hitta rätt kompetens, utan att hitta personer som passar in i företagskulturen.

Genom värderingsstyrd rekryteringsmetodik mäter du attityder (värderingar) och drivkrafter

Det som många gånger är det avgörande för huruvida en person passar in i en företagskultur eller ej och är avgörande för en långsiktig personalpolitik.

Om vi hittar personer med rätt attityd och värderingar som passar in i företagskulturen, kommer de att agera enligt de rådande värderingarna och på så sätt skapar det lönsamma beteenden. Personer med rätt beteenden är mer självstyrande, man vet vad företaget förväntar sig och kan därmed fatta rätt beslut.

Fem steg att arbeta med värderingsstyrd rekrytering:

  1. Omfördela intervjun att handla mer om attityd, värderingar och drivkrafter än formell kompetens
  2. CV:t och kompetens kan säkerställas vid en telefonintervju
  3. Kartlägg vad som motiverar individen? Arbetsuppgifter, miljöer, sammanhang, förutsättningar som individen presterar och levererar som bäst.
  4. Identifiera olika dilemma situationer i ert företag. Hur förväntar vi oss attityd och beteende i dessa situationer?
  5. Utifrån värdeord och förväntade beteenden skapa frågeställningar som passar er verksamhet

Kontakta Holm Rekrytering om du vill veta mer om värderingsstyrd rekrytering.