Personalidén

Personalidén är en förutsättning för en långsiktig personalpolitik


Personalidé är det som lägger grunden för strategisk kompetensförsörjning och handlar om en långsiktig och strategisk plan för hur du ska attrahera medarbetare och kompetens för att nå era övergripande affärsmål. Om man inte har rätta medarbetare så blir det svårt att nå de långsiktiga affärsmålen.

Företag ska ställa sig följande frågor?

 • Var befinner sig vår verksamhet om 5 år?
 • Hur ser omvärlden ut om 5 år?
 • Vilka medarbetare och kompetenser behövs vi för att uppnå dessa mål?

Att ta fram en personalidé underlättar den långsiktiga kompentensförsörjningen i en verksamhet. Den är ett stöd till cheferna vid rekrytering för att kunna identifiera vilka kandidater som passar in i verksamheten och ej. Dessutom innehåller personalidén en uppfattning om hur människor ska utvecklas, motiveras och belönas.

Personalidén syftar även till att attrahera rätt personer till verksamheten som direkt bidrar till lönsamhet.

Dessutom blir det en lättmanövrerad verksamhet då medarbetarna vet vilka värderingar som råder och vet vilken linje man ska ha gentemot kunder och medarbetare. När företagets DNA finns naturligt i varje medarbetare, d v s när man vet HUR man ska bete sig gentemot kunder och kollegor skapar vi lönsamma beteenden och framgångsrika företag!

Åtta steg i att ta fram en personalidé

 1. Vilken kompetens saknas i verksamheten som behövs i framtiden?
 2. Identifiera våra nyckelmedarbetare
 3. Vilka värderingar söker vi hos våra medarbetare?
 4. Vilka lönsamma beteenden söker vi hos medarbetaren?
 5. Vilken attityd och inställning ska medarbetarna ha?
 6. Vilka drivfaktorer hos medarbetarna söker vi?
 7. Vilka förväntningar har vi på medarbetarna?
 8. Vad kan medarbetarna förvänta sig av oss. Ex. belöningssystem, karriärutveckling etc.

Kontakta Holm rekrytering om du vill veta mer om hur vi kan bidra till att ta fram en personalidé.

Fyll i kontaktformuläret för att ställa en fråga eller en fri inledande konsultation.
Tel: 0790-744099 Epost: viveka@holmrekrytering.se