Kravprofilens A och O

Kravprofilen är grunden till en lyckad rekrytering

Kravprofil är viktigt att skapa eftersom personalfrågorna är den största kostnaden och investeringen på ett företag. Vill företaget få ut största möjliga avkastning på sin investering bör man göra detta med omsorg. Skulle du köpa ett hus eller en bil, utan att säkerställa dina behov uppfylls?

I kravprofilen beslutas vilken attityd, värderingar som är nödvändiga för att passa in i företagskulturen

Kravprofilen är grunden för att säkerställa en framgångsrik rekrytering. Görs denna med omsorg, ökar möjligheterna till en lyckad rekrytering. En kravprofil kan genom sitt klargörande visa på vem som passar in i företaget och vilka förväntningar som finns på densamme.

 • Vilken är företagskulturen?
 • Vilka handlingar uppskattas och belönas i organisationen i enlighet med företagskulturen?
 • Vilka mål ska den nyanställda uppnå?
 • Vilka arbetsuppgifter måste personen lösa för att uppnå dessa mål?
 • När ska målet vara uppnått?
 • Vilka andra personer måste personen förhålla sig till vid utförandet av uppgifterna?

360 graders kravprofiltagning och kulturbarometer

Det är bra om flera personer kan vara delaktiga i detta arbete. Beroende av vilken tjänst och funktion det gäller, väljs lämpliga personer ut för ändamålet. Exempelvis när en assistent ska rekryteras, rekommenderar jag förutom den rekryterande chefen att personalavdelningen samt kollegor på avdelningen är delaktiga. På så sätt får man information från flera håll och med flera synvinklar. Samtidigt skapar det en delaktighet i rekryteringsprocessen.

Är det en chef som ska rekryteras rekommenderar jag 360 graders kravprofiltagning. Det innebär att chefer, kollegor samt underställda tillfrågas och involveras i kravprofilen. Det kan finnas flera uppfattningar om vad som efterfrågas, varför detta blir ett ypperligt tillfälle i att samtala och enas om profilen som efterfrågas.

Det är viktigt att det finns en samstämmighet i kravprofilen. Att de personer som är beställare av tjänsten förväntar sig samma saker av personen och funktionen. Att arbeta med en mall som de berörda personerna fyller i och därefter går igenom tillsammans, ökar graden av samstämmighet om förväntningarna på kandidaterna. Exempelvis har du en uppfattning och någon annan en annan uppfattning, är det ett ypperligt tillfälle att diskutera vad är viktigast, vad kan vi enas om?

Kravprofilens A och O

 1. Person och värderingar. Vilken attityd, värderingar är nödvändiga för att passa in i företagskulturen?
 2. Framtida behov. Passa på att fundera över vilka medarbetare och kompetenser som behövs för framtiden innan du bestämmer dig för att rekrytera en likadan person på funktionen
 3. Förväntningar. Involvera flera personers förväntningar på person och roll (chef, chefens chef samt kollegor och underställda) Var eniga innan ni sätter igång med rekryteringen!
 4. Vad behöver vi komplettera med till gruppen i form av kompetens eller personlighetstyp?
 5. Rekrytera rätt. Rekrytera inte en likadan person som dig själv, utan en person som kompletterar dig och gruppen.

Kontakta Holm Rekrytering för mer information om hur du gör en kravprofil.