Kompetensbanken

Kompetensbanken är en samlingsbank av mina erfarenheter och kunskaper inom HR, Rekrytering, Employer branding samt strategisk kompetensförsörjning.

Viveka Holms Kompetensbank

Jag brinner för att dela med mig av mina erfarenheter! Kompetensbanken kommer att handla om ämnen inom HR, Rekrytering, Employer branding samt strategisk kompetensförsörjning.

Jag kommer frikostigt dela med mig av kunskaper och erfarenheter inom dessa områden och hoppas det kan inspirera dig som läsare.

Kompetensbanken vänder sig till dig som är intresserad av strategisk kompetensförsörjning

Du kanske är chef eller arbetar inom HR området och behöver få lite tips och råd inom rekrytering och långsiktig kompetensförsörning.

Välkommen till Kompetensbanken!


Kravprofilens A och O


Kravprofilen är grunden till en lyckad rekrytering Kravprofil är viktigt att skapa eftersom personalfrågorna är den största kostnaden och investeringen på ett företag. Vill företaget få ut största möjliga avkastning på sin investering bör man göra detta med omsorg. Skulle du köpa ett hus eller en bil, utan att säkerställa dina behov uppfylls? I kravprofilen beslutas vilken… View Article


Fem steg att arbeta med värderingsstyrd rekrytering


Värderingsstyrd rekrytering om du vill hitta medarbetare som passar in i företagskulturen Värderingsstyrd rekryteering är metodiken du behöver om du vill hitta drivkrafter hos individer och lönsamma beteenden. Vad är egentligen det viktigaste att mäta vid en rekrytering? Vilka faktorer är det som är avgörande för om en människa kan prestera eller ej? Det finns vissa… View Article


Fem steg i att bygga framgångsrika team


Teambuildning för att bygga framgångsrika arbetsgrupper Teambuildning för att skapa framgångsrika och presterande team med lönsamma beteenden. För att team ska kunna prestera och leverera krävs flera olika parametrar. Individen måste få känna sig behövd och uppskattad för den de är och vad de bidrar med, feedback från chef och kollegor. Även gruppkonstellationen är viktig. Framgångsrika… View Article


Åtta steg i att ta fram en personalidé


Personalidén är en förutsättning för en långsiktig personalpolitik Personalidé är det som lägger grunden för strategisk kompetensförsörjning och handlar om en långsiktig och strategisk plan för hur du ska attrahera medarbetare och kompetens för att nå era övergripande affärsmål. Om man inte har rätta medarbetare så blir det svårt att nå de långsiktiga affärsmålen. Företag ska… View Article


Sex steg i att identifiera och bygga företagskultur


Företagskultur – en viktig betydelse för att attrahera medarbetare Företagskultur är viktigt för att medarbetare och kunder ska få en tydlighet i valet att vilja arbeta hos er eller med er som företag eller ej. Undersökningar visar även att de yngre generationerna lockas av varumärken med tydlig företagskultur. Studie om företagskulturens betydelse för lönsamhet Värderingsstyrda bolag har… View Article


Fem steg för att bygga sitt arbetsgivarvarumärke


Arbetsgivarvarumärket är viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare Arbetsgivarvarumärket har kommit att bli alltmer viktigt. Dagens utmaning för företag är att identifiera, attrahera och behålla medarbetare. Först och främst måste man förstå vilka medarbetare man behöver för att nå företagets vision och mål, d v s personalidén. Därefter behöver företaget skapa ett arbetsgivarvarumärke som… View Article