Interim HR

Behöver du interim konsult inom HR?

Interim betyder “tills vidare” och betecknar något som gäller tillfälligt under en övergångstid.

Holm Rekrytering erbjuder interim konsulter inom HR. Hos oss kan du hyra en specialist eller generalist inom HR som exempelvis Personalchef, HR Business Partner, Rekryteringsspecialist, Arbetsrättsspecialist eller Lönechef.

Att anlita en interim konsult är en kostnadseffektiv åtgärd. En person som kan se objektivt på verksamheten och utifrån sina erfarenheter komma med förslag på åtgärder som behöver att göras för att utveckla verksamheten vidare. Alternativt kan konsulten upprätta en funktion och förvalta den i väntan på ny permanent personallösning.

Holm Rekrytering arbetar endast med interim konsulter som har lång och gedigen erfarenhet inom HR och fokus är på att skapa HR funktioner som stöttar affären. Alla är egna företagare och ”giggare” och är måna om sina egna varumärken och att bidra till affärsnytta hos våra kunder. Ring 079-0744099 eller skrolla ned till kontaktformuläret för en kostnadsfri konsultation.

Våra värderingar
Happy, Happy, Happy! Genom ömsesidig respekt, transparens och glädje skapar vi affärsnytta och mervärde för individ och företag.

Hos oss hittar ni erfarna och professionella konsulter som snabbt kan sätta sig in i verksamheter och leverera med hög kvalitet och det som efterfrågas. Vi matchar rätt konsult efter era behov. Vi vet vilka typer av uppdrag som passar dem bäst utifrån deras tidigare erfarenheter och drivkrafter och kan matcha dem mot dina behov.

Våra HR konsulter arbetar på både strategisk och operativ nivå och kan stötta er med alla delar inom HR som organisationsutveckling, strategisk HR, talent management, arbetsmiljö och arbetsrätt, värdegrundsarbete och strategisk kompetensförsörjning samt Hr-processer och rutiner.

I våra tjänster ingår ett analysverktyg som vi kallar HR-revision. Produkten identifierar HR-funktionens alla delar och vi tar därefter fram en handlingsplan med våra förslag på prioriteringar.

Rekrytera hr chef interim

Varför anlita Holm Rekrytering

Kostnadsfri inledande konsultation

Över 20 år i rekryteringsbranschen

Snabb leverans tack vare stort nätverk

Noggrann granskning av kandidater

Exempel på kunduppdrag

  • HR-chef/HR Business Partner till det mindre eller större bolaget.
  • HR-chef att hyra vid omställningsprojekt, som exempelvis personalneddragningar eller uppköp av bolag.
  • HR-chef att hyra i väntan på nyrekrytering, föräldraledighet eller sjukfrånvaro.
  • Rekryteringsspecialist vid stora rekryteringsbehov.
  • Compensation & Benifitsexpert för planering och kontroll av personalkostnader och förmåner.
  • Arbetsrättsspecialist vid omställning och förhandling.
  • Arbetsmiljöspecialist för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vårt koncept:

  1. Vi börjar alltid med ett möte där vi lär känna våra kunder och för att förstå vilka behov som finns och vad som är den förväntade målbilden.
  2. HR-revision- för att skaffa oss ett nuläge och sätta upp en handlingsplan med prioriteringar.
  3. Vi matchar rätt konsult för dina behov.

Vi anpassar vår tjänst efter ert behov!

Fyll i kontaktformuläret för att ställa en fråga eller en fri inledande konsultation.
Tel: 0790-744099 Epost: viveka@holmrekrytering.se