Interim HR Business partner

Interim HR Business partner

Holm Rekrytering hjälper er interim HR Business partner

Holm Rekrytering hjälper er interim HR Business partner. Holm Rekrytering har ett stort nätverk av seniora Interims HR Business partners med erfarenhet av olika branscher och sektorer som är vana vid att hantera olika typer av situationer och organisationer med framgång. En HR Business partner är företagets resurs och stöd i alla dess personal- och HR relaterade frågor. Allt ifrån att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare. Den coachar chefer i deras dagliga personalärenden och utvecklar cheferna i deras ledarroll. En HR Business partner stöttar cheferna även med grupputveckling och att skapa effektiva team. Som HR Business partner sitter du ofta med i ledningsgruppen och jobbar både med operativa och strategiska HR-frågor. En HR BP rapporterar ofta till en HR Chef eller HR direktör.

Konsultation

Mer om interim HR Business partner

En interim HR Business partner är en erfaren konsult som snabbt kan sätta sig in i verksamheten och avlasta med alla förekommande HR-frågor.

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi tillsammans kan bygga din organisations framgång!

Varför anlita Holm Rekrytering

Kostnadsfri inledande konsultation

Över 20 år i rekryteringsbranschen

Snabb leverans tack vare stort nätverk

Noggrann granskning av kandidater

Exempel på kunduppdrag

  • HR-chef/HR Business Partner till det mindre eller större bolaget.
  • HR-chef att hyra vid omställningsprojekt, som exempelvis personalneddragningar eller uppköp av bolag.
  • HR-chef att hyra i väntan på nyrekrytering, föräldraledighet eller sjukfrånvaro.
  • Rekryteringsspecialist vid stora rekryteringsbehov.
  • Compensation & Benifitsexpert för planering och kontroll av personalkostnader och förmåner.
  • Arbetsrättsspecialist vid omställning och förhandling.
  • Arbetsmiljöspecialist för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vårt koncept:

  1. Vi börjar alltid med ett möte där vi lär känna våra kunder och för att förstå vilka behov som finns och vad som är den förväntade målbilden.
  2. HR-revision- för att skaffa oss ett nuläge och sätta upp en handlingsplan med prioriteringar.
  3. Vi matchar rätt konsult för dina behov.

Vi anpassar vår tjänst efter ert behov!

Fyll i kontaktformuläret för att ställa en fråga eller en fri inledande konsultation.
Tel: 0790-744099 Epost: viveka@holmrekrytering.se