Hyra CFO

Hyra CFO

Hyra CFO med Holm Rekrytering

En CFO spelar en viktig roll i alla organisationer inom områden som: finansiell rapportering, strategiutveckling, fusioner och förvärv, budgetering och prognoser, skatteplanering, företagsfinansiering och interna kontroller. Den här rollens komplexitet kräver en person med hög teknisk och strategisk kompetens. Holm Rekrytering har en djup förståelse för CFO-roller och är utrustade för att identifiera och attrahera de bästa kandidaterna för ditt företags behov.

Konsultation

Mer om hyra CFO

Holm Rekrytering har seniora konsulter på både strategisk och operativ nivå. Holm Rekrytering arbetar endast med interim konsulter som har lång och gedigen erfarenhet inom Ekonomi/Finance och fokus är på att skapa ekonomifunktioner som stöttar affären. Alla är egna företagare och ”giggare” och är måna om sina egna varumärken och att bidra till affärsnytta hos våra kunder. Lär mer om interim finance här!

Varför anlita Holm Rekrytering

Kostnadsfri inledande konsultation

Över 20 år i rekryteringsbranschen

Snabb leverans tack vare stort nätverk

Noggrann granskning av kandidater

Exempel på kunduppdrag

  • HR-chef/HR Business Partner till det mindre eller större bolaget.
  • HR-chef att hyra vid omställningsprojekt, som exempelvis personalneddragningar eller uppköp av bolag.
  • HR-chef att hyra i väntan på nyrekrytering, föräldraledighet eller sjukfrånvaro.
  • Rekryteringsspecialist vid stora rekryteringsbehov.
  • Compensation & Benifitsexpert för planering och kontroll av personalkostnader och förmåner.
  • Arbetsrättsspecialist vid omställning och förhandling.
  • Arbetsmiljöspecialist för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vårt koncept:

  1. Vi börjar alltid med ett möte där vi lär känna våra kunder och för att förstå vilka behov som finns och vad som är den förväntade målbilden.
  2. HR-revision- för att skaffa oss ett nuläge och sätta upp en handlingsplan med prioriteringar.
  3. Vi matchar rätt konsult för dina behov.

Vi anpassar vår tjänst efter ert behov!

Fyll i kontaktformuläret för att ställa en fråga eller en fri inledande konsultation.
Tel: 0790-744099 Epost: viveka@holmrekrytering.se