grupputveckling

Grupputveckling 

Grupputveckling hos Holm Rekrytering innebär att vi kartlägga hela din arbetsgrupp och identifiera gruppens styrkor och fallgropar. Genom detta utvecklar vi gruppen förståelse för varandra och övar på kommunikation så att det går att maximera och utveckla samarbetet i gruppen.

Varför bör man arbeta med grupputveckling av arbetsgrupper?

Varje chefs uppgift är att skapa framgångsrika och presterande team med lönsamma beteenden. För att team ska kunna prestera och leverera krävs flera olika parametrar, en av dessa parametrar handlar om kontiuerligt arbeta med gruppen för att skapa ett gott arbetsklimat. Framgångsrika team består av olika personlighetstyper och kompetenser. Olikheterna bidrar till att teamet blir starkare än den enskilda individen, för att man bidrar med olika styrkor och man kan därmed även kompensera brister hos individen. Man bidrar med det som man är bäst lämpad för.

Metod för grupputveckling och teamanalys

  1. Nulägesanalys av gruppen tillsammans med chef samt framtagande av målsättning med grupputvecklingen
  2. Personlighetstester av individerna i gruppen EASI alternativt DISC.
  3. Halvdags workshop med gruppen.

Fem steg i att bygga framgångsrika team:

  1. Rekrytera rätt medarbetare som kompletterar varandra personlighetsmässigt och kompetensmässigt
  2. Rekrytera personer som motiveras av den rådande företagskulturen
  3. Kontinuerlig feedback
  4. Ha tydliga mål och förväntningar
  5. Arbeta med teamanalys och grupputveckling kontinuerligt

Citat:

Ett team i balans det avgörande elementet. Vad som behövs är inte välbalanserade individer, utan individer som är harmoniskt balanserade i förhållande till varandra.

Kontakta Holm Rekrytering för att få mer information om Grupputveckling.