Fem steg i att bygga framgångsrika team

Teambuildning för att bygga framgångsrika arbetsgrupper

Teambuildning för att skapa framgångsrika och presterande team med lönsamma beteenden. För att team ska kunna prestera och leverera krävs flera olika parametrar. Individen måste få känna sig behövd och uppskattad för den de är och vad de bidrar med, feedback från chef och kollegor. Även gruppkonstellationen är viktig.

Framgångsrika team består av olika personlighetstyper och kompetenser

Olikheterna bidrar till att teamet blir starkare än den enskilda individen, för att man bidrar med olika styrkor och man kan därmed även kompensera brister hos individen. Man bidrar med det som man är bäst lämpad för.

Teamets mognad är även det av signifikant betydelse. Enligt FIRO:modellen så går alla team genom olika faser.

  1. Tillhörandefasen- en fas i grupputveckling där det är viktigt att bli accepterad och omtyckt av övriga i gruppen.
  2. Kontrollfasen/Rollsökningsfasen- en fas där individen söker sin roll och kan konkurrera med andra om att hitta sin roll i gruppen. Vilket kan vara en påfrestande period i grupputvecklingen.
  3. Öppenhetsfasen- en fas som kännetecknas av att gruppen känner varandra väl med de individuella styrkor och svagheter samt att de känner sig trygga med varandra. Det är först när man kommer till öppenhetsfasen som gruppen känner sig trygga med varandra och alla kan leverera och prestera på högsta nivå.

Har företaget även en uttalad företagskultur så påverkar även det teamet genom att säker ställa HUR:et, d.v.s. hur man utför sitt arbete samt hur man arbetar tillsammans mot uppsatta mål.

Fem steg i att bygga framgångsrika team:

  1. Rekrytera rätt medarbetare som kompletterar varandra personlighetsmässigt och kompetensmässigt
  2. Rekrytera personer som motiveras av den rådande företagskulturen
  3. Kontinuerlig feedback
  4. Ha tydliga mål och förväntningar
  5. Arbeta med teamanalys och grupputveckling kontinuerligt

Kontakta Holm Rekrytering om du vill veta mer om grupputveckling och teambuildning.