Värderingsstyrd rekrytering

Om målet är att skapa organisationer med självstyrande medarbetare med lönsamma beteenden, måste man hitta en metod för att identifiera dessa medarbetare som passar in i organisationen. Man behöver se över sin personalidé, vilka medarbetare som passar in i företagskulturen och stannar under en längre tid i verksamheten.

Genom värderingsstyrd rekryteringsmetodik mäter du attityder och värderingar samt drivkrafter hos individen. Som jag ser ofta är avgörande för hurvida en person passar in i företagskulturen eller ej och det i sin tur är avgörande för en långsiktig personalpolitik. Värderingsstyrd rekryteringsmetodik handlar om att mäta kompetenspotentialen- det vill säga att man kan lära sig det mesta om man har rätt inställning och attityd. Då blir det viktigaste att hitta en person som passar in i företagskulturen.

Hittar man rätt personer kommer de att agera enligt rådande företagskultur och på så sätt leverera lönsamma beteenden. Personer med rätt beteende i förhållande till företagskulturen är mer självstyrande, vet vad företaget förväntar sig och kan därmed fatta rätt beslut.

Det är lättast att använda sig av värderingsstyrd rekrytering om ni har en tydlig företagskultur och har identifierat vilka värderingar som är avgörande för er och som avgör vilka som passar in i företagskulturen eller ej.

Men hur gör man då för att arbeta mer värderingsstyrt?

Fem steg att arbeta med värderingsstyrd rekrytering:

  • Omfördela intervjun att handla mer om attityd, värderingar och drivkrafter än formell kompetens
  • CV:t och kompetens kan säkerställas vid en telefonintervju
  • Kartlägg vad som motiverar individen? Arbetsuppgifter, miljöer, sammanhang, förutsättningar som individen presterar och levererar som bäst.
  • Identifiera olika dilemmasituationer i ert företag. Hur förväntar vi oss attityd och beteende i dessa situationer?
  • Utifrån värdeord och förväntade beteenden skapa frågeställningar som passar er verksamhet

Skräddarsy er rekryteringsprocess

Anpassa er rekryteringsprocess för att säkerställa att ni får medarbetare som passar in i företagskulturen

Utmaningarna vid rekrytering är att hitta de medarbetare som passar in i företagskulturen. Därför behöver man anpassa sättet på hur man arbetar med rekrytering.

Företaget måste fråga sig vad är det mest avgörande för att en person ska passa in i vår företagskultur? Hur ska vi skapa lönsamma beteenden hos medarbetarna och lönsamma företag?

Med min metod Värderingsstyrd rekrytering säkerställer du detta. Jag har skrivit en bok som heter “Värderingsstyrd rekrytering som affärsstrategi” och delar gärna med mig av mina kunskaper.

Vårt koncept:

  • Workshop där vi identifierar företagskulturen och de förväntade beteenden man önskar hos kandidaterna och vad vi ska mäta.
  • Framtagande av rekryteringsprocess och metod som säkerställer att vi kan utvärdera kandidaterna på bästa sätt.
  • Utbildning av chefer i den företagsanpassade rekryteringsmetoden.

Kontakta Viveka Holm om du vill veta mer! Tel: 0790744099 eller mail viveka@holmrekrytering.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *