Kunskapsbanken

Personalidén-verksamhetens syn på medarbetarna

Att ha en vision och affärsidé för sin verksamhet är både självklart och nödvändigt. En vision brukar beskrivas som något man vill uppnå med verksamheten, ett framtida tillstånd, något att sträva efter. Affärsidén ligger till grund för verksamheten och hur en verksamhet ska tjäna pengar. Lika självklart menar jag att det är att ta fram en personalidé. Vilka medarbetare och vilken kompetens krävs för att nå de övergripande målen? Jag vill koppla ihop affärsidén med personalidén. För att kunna göra det behöver man bryta ned företagskulturen till lönsamma beteenden och koppla ihop dessa med affärsidén och visionen.  Då först blir personalidén tydlig. Personalidén är med andra ord ett verktyg för att nå de övergripande affärsstrategiska målen. Den beskriver den kompetens som behövs, vilka värderingar och attityder som eftersträvas samt de lönsamma beteendena. Personalidén förklarar och definierar vilka som passar in i företagskulturen och inte. Hur man ska attrahera, utveckla och behålla sina medarbetare.

Personalidén ska enligt mig vara ett levande dokument. Den behöver vara sanktionerad i högsta ledningen och transparant i hela organisationen. Ofta har VD och ledningsgrupp mer långsiktiga planer och strategier som i högsta grad kan påverka den framtida strategiska kompetensförsörjningen.

Personalidén beskriver;

 • Rekryteringsidén. Vilka medarbetare som söks? Vilken kompetens och attityd och vilka värderingar efterfrågas?
 • Hur man attraherar medarbetare
 • Hur man motiverar, utvecklar och behåller medarbetare
 • Krav och belöningssystem
 • Hur man arbetar med avveckling

Jag tror att om företag ska bli framgångsrika, måste organisationer få förståelse för sin egen företagskultur och identifiera beteenden som antingen bidrar till eller förhindrar genomförandet av affärsstrategin. Det är en enorm styrka att som företag kunna lägga alla kort på bordet, vara fullständigt transparent och visa vid rekrytering att detta förväntar vi oss av dig och detta erbjuder vi dig. Då blir det sällan några överraskningar i förlängningen och felaktiga rekryteringar minimeras.

Ta fram en personalidé som grund till rekrytering

En personalidé är ett stöd till cheferna vid rekrytering för att kunna identifiera vilka kandidater som passar in i verksamheten.

Personalidén ska användas i det långsiktiga strategiska personalarbetet och ska vara kopplat till affärsidén. Den hjälper även till att ta fram incitament för att attrahera rätt kompetens i framtiden.

 • Vilken kompetens saknas som behövs i framtiden?
 • Vilka värderingar söker vi hos medarbetare?
 • Vilka lönsamma beteenden söker vi hos medarbetare?
 • Vilken attityd och inställning ska medarbetarna ha?
 • Vilka drivkrafter ska medarbetarna ha?
 • Vilka förväntningar har vi på våra medarbetare?
 • Vad kan medarbetarna förvänta sig av oss? (belöningar, karriärutveckling etc)

Med etta arbete som grund får man en personalstrategi som håller för framtiden och attraherar rätt personer som direkt bidrar till lönsamhet i företaget. Dessutom blir verksamheten mer lättmanövrerad då medarbetarna vet vilka värderingar som råder och vilka spelregler som gäller. Företagskulturen blir som ett DNA som genomsyrar verksamheten och det blir en enad linje gentemot kunder och hur man arbetar i verksamheten.

Vill du veta mer om hur du tar fram en personalidé?

Kontakta mig gärna på tel:0790-744099 eller viveka@holmrekrytering.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *