Kulturbarometer-hur kan vi identifiera rådande företagskultur

Vissa företag har en tydlig företagskultur och har gjort sin ”värderingsresa”. I dessa företag så har man brutit ned företagskulturen i faktiska beteenden och det är tydligt vilka medarbetare som passar in i företagskulturen eller inte. Andra företag har inte kommit lika långt med dessa frågor och då kan nedanstående frågeställningar vara till hjälp för att identifiera sin företagskultur.

Frågor till företaget; Djupintervjuer med högsta ledning samt några utvalda medarbetare.

Har ni definierat er företagskultur?

1.                       Om ja, vilka är era värdeord?

2.                       Om ja, har ni brutit ned värdeorden på avdelningsnivå?

3.                       Om ja, lever ni era värderingar i vardagen?

4.                       Om ja, har ni kopplat ledarskapet till företagskulturen?

5.                       Om ja, har ni kopplat utvecklingssamtal, lönekriterier till företagskulturen?

Om ni ej har definierat er företagskultur?

1.                       Vad är företagets affärsidé?

2.                       Vad är företagets WHY, varför finns vi?

3.                       Är företagets mål tydliga för medarbetare och chefer?

4.                       Hur skulle du vilja beskriva er företagskultur?

5.                       Vad belönas? Vad mäts i form av nyckeltal?

6.                       Hur fattas det beslut?

7.                       Hur sätts lön?

8.                       Hur är synen på en bra ledare?

9.                       Hur är synen på vilka medarbetare som passar in i verksamheten?

10.                    Vad förväntas av medarbetare?

11.                    Är affärsidén tydlig? Varför företaget finns och vilka mål verksamheten har?

12.                    Är det tydligt Hur individerna ska ta sig till målet?

Vill du veta mer om hur du kan anpassa kulturbarometern till din verksamhet?

Du når mig på 0790-744099 eller viveka@holmrekrytering.se

Viveka Holm

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *