Kravprofil-grunden till en lyckad rekrytering

Kravprofilen är grunden till en lyckad rekrytering! När den görs med omsorg så ökar möjligheterna att lyckas med sin rekrytering och att man får rätt person på rätt plats.

Kravprofilen klargör vem som passar in i företaget och vilka förväntningar som finns. Vilka mål ska den nyanställde uppnå? När ska målet vara uppnått? Vilka andra personer måste personen förhålla sig till? Hur ser befintligt team ut? Vilka handlingar uppskattas och belönas i organisationen?

Jag brukar säga att en rekrytering kostar ca 1 miljon kronor och att det är viktigt att det blir rätt från början. Du skulle exempelvis inte göra en privat stor investering utan att utfört en kravspecifikation på ett hus eller en bil.

Det är bra om flera personer kan vara delaktig i detta arbete. Beroende av vilken tjänst och funktion det gäller väljs lämpliga personer ut för ändamålet. Om det är en assistent som ska rekryteras rekommenderar jag förutom rekryterande chef att både blivande kollegor och någon från personalavdelningen är med. På så sätt får man information från flera håll och synvinklar samtidigt som det skapar delaktighet. Är det en chef som ska rekryteras rekommenderar jag att göra en så kallad 360 graders kravprofilstagning. Det innebär att flera personer, chefer medarbetare och chefens chef involveras. Man behöver få med olika perspektiv och förväntningar på personen. Man behöver även ha ett omvärldsperspektiv. Vad befinner sig företaget om 5 år och vilka förändringar och därmed förväntningar kommer det att innebära på denna funktion?

Det är viktigt att det finns en samstämmighet, att de olika personerna som är beställare av tjänsten förväntar sig samma saker av den som kommer att få jobbet. Att arbeta med en mall som de berörda personerna fyller i tillsammans och är eniga omkring.

Kravprofilens A och O

  • Person och värderingar. Vilken attityd, värderingar är nödvändiga för att passa in i företagskulturen?
  • Kompetenser. Vilka kompetenser och förmågor behövs för att klara av arbetet?
  • Framtida behov. Passa på att fundera över vilka medarbetare och kompetenser som behövs för framtiden innan du bestämmer dig för at rekrytera en likadan person på funktionen
  • Förväntningar. Involvera flera personers förväntningar på person och roll (chef, chefens chef samt kollegor och underställda) Var eniga innan ni sätter igång med rekryteringen!
  • Kompletteringar. Vad behöver vi komplettera med till gruppen?
  • Rekrytera rätt. Rekrytera inte en likadan person som dig själv, utan en person som kompletterar dig och gruppen.

Vill du veta mer om hur du gör en bra kravprofilsmall anpassat till ditt företag och specifika befattnings beskrivningar?

Kontakta Viveka Holm på tel:0790-744099 eller viveka@holmrekrytering.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *