Grupputveckling

Grupputveckling


Grupputveckling samt teamanalys

Vi kan kartlägga hela din arbetsgrupp och identifiera gruppens styrkor och fallgropar. Genom detta utvecklar vi gruppen förståelse för varandra och övar på kommunikation så att det går att maximera och utveckla samarbetet i gruppen.

Varför grupputveckling?

Varje chefs uppgift är att skapa framgångsrika och presterande team med lönsamma beteenden. För att team ska kunna prestera och leverera krävs flera olika parametrar. Individen måste få känna sig behövd och uppskattad för den de är och vad de bidrar med, feedback från chef och kollegor. Även gruppkonstellationen är viktig. Framgångsrika team av olika personlighetstyper och kompetenser. Olikheterna bidrar till att teamet blir starkare än den enskilda individen, för att man bidrar med olika styrkor och man kan därmed även kompensera brister hos individen. Man bidrar med det som man är bäst lämpad för.

Metod

  1. Nulägesanalys av gruppen tillsammans med chef samt framtagande av målsättning med grupputvecklingen
  2. Personlighetstester av individerna i gruppen EASI alternativt DISC.
  3. Halvdags workshop med gruppen.

Ett team i balans det avgörande elementet. Vad som behövs är inte välbalanserade individer, utan individer som är harmoniskt balanserade i förhållande till varandra.