Employer branding

Employer branding och strategisk kompetensförsörjning

I dagens kompetensbrist behöver alla företag jobba med sitt employer brand eller arbetsgivarvarumärke. Företag som har ett attraktivt arbetsgivarvarumärke har mycket lättare att både attrahera och behålla sina medarbetare. För att arbeta med sitt employer brand behöver man börja med företagets WHY, d v s varför vi finns? Därefter behöver vi ta tag i vår företagskultur, företagets HUR? Företagskulturen är unik för varje företag och är den som definierar vilka som passar in i företaget eller ej.

Bygg kultur som en del av affärsstrategin, en sund kultur med sunda värderingar ger både högre omsättning, bättre lönsamhet och nöjdare kunder. Nyckeln till att stärka företagets värderingar är att arbeta långsiktigt och konsekvent.

Identifiering av företagskultur samt framtagande av personalidé
Det innebär att vi tar en mer affärsstrategisk roll för dig som kund. Vi arbetar med er långsiktigt och tar fram en kompetensförsörjningsplan och strategi som ska vara tätt sammanbunden med övriga affärsstrategier i verksamheten. Om man inte har rätt medarbetare så blir det svårt att nå de långsiktiga affärsmålen.

Företag ska ställa sig följande frågor?

 • Var befinner sig vår verksamhet om 5 år?
 • Hur ser omvärlden ut om 5 år?
 • Vilka medarbetare och kompetenser behövs vi för att uppnå dessa mål?

Vad är en personalidé
Personalidén underlättar den långsiktiga kompetensförsörjningen i en verksamhet. Den är ett stöd till cheferna vid rekrytering för att kunna identifiera vilka kandidater som passar in i verksamheten och företagskulturen.

När företagets DNA finns naturligt i varje medarbetare, d v s när man vet HUR man ska bete sig gentemot kunder och kollegor skapar vi lönsamma beteenden och framgångsrika företag!

Personalidén beskriver

 • Rekryteringsidén. Vilka medarbetare söks? Vilken kompetens och attityd och vilka värderingar efterfrågas?
 • Hur man attraherar medarbetare
 • Hur man motiverar, utvecklar och behåller medarbetare
 • Krav och belöningssystem
 • Hur man arbetar med avveckling

Fördelar med strategisk kompetensförsörjning

 • Attrahera de bästa medarbetarna och se ditt företag växa
 • Ett tydligt arbetsgivarvarumärke attraherar arbetssökande
 • Framtagande av rekryteringsidén medför rätt person på rätt plats  och därmed lönsamma beteenden
 • Det underlättar rekryteringsprocessen då man vet vilka medarbetare man söker samt vad vi ska mäta vid intervjun
 • En tydlig rutin och process vid urval och bedömning
 • Lättare att uppnå de långsiktiga affärsmålen med rätt medarbetare på plats

Vi erbjuder

 • Nulägesanalys- hur ser det ut i dag och vilka mål har vi
 • Intervjuer och workshop med företagsledning/ägare
 • Intervjuer med utvalda chefer och medarbetare
 • Workshop med chefer och implementation av personalidé samt företagsanpassad metod för värderingsstyrd rekrytering
 • Framtagning av en strategisk plan för kompetensförsörjning samt en skräddarsydd rekryteringsprocess
 • Utbildning av chefer och medarbetare
 • Handledning i att identifiera sin företagskultur och employer brand

Holm Rekrytering arbetar tillsammans med dig för att ta fram en långsiktig affärsstrategisk kompetensförsörjning som skapar affärsnytta!

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning!