Compensation and Benefits Specialist

Compensation and Benefits Specialist

Holm Rekrytering hittar er nästa Compensation and Benefits Specialist

Holm Rekrytering är ett företag som specialiserar sig på att rekrytera kompetenta och kvalificerade medarbetare. Företaget har en lång historia av att hitta och rekrytera de bästa människorna till olika typer av tjänster, inklusive Compensation and Benefits Specialist. Vi kan även erbjuda en interim Compensation and Benifits specialist. En Compensation and Benefits Specialist är ansvarig för att granska och analysera anställdas ersättning och se till att betalningen av anställdas löner, bonusar och förmåner sker i tid och riktigt. En Compensation and Benefits Specialist arbetar ofta nära HR-avdelningen, vilket innebär att de är involverade i alla delar av ersättnings- och förmånsprogrammet. De kan vara ansvariga för att utforma program som ger anställda riktiga incitament, såsom bonusar, pensionsplaner, sjukförsäkringar, semesterplaner etc. De kan även hantera budgeteringen för dessa program samt rapportering om hur effektiva de är.

Konsultation

Mer om Compensation and Benefits Specialist

För att bli en framgångsrik Compensation and Benefits Specialist, måste du ha goda kunskaper om lagstiftningen som gäller lön och ersättning. Du måste ha god problemlösningsförmåga samt god analytisk förmåga för att kunna ta beslut baserat på data. Det är viktigt att du har goda ledarskapsförmågor eftersom du ofta kommer att arbeta med teammedlemmar från olika delar av organisationen. På Holm Rekrytering förstår vi att en Compensation and Benefits Specialist är en viktig del av en framgångsrik personalstyrka. Därför specialiserar vi oss på att rekrytera rätt Compensation and Benefits Specialist som har den kompetens och expertis som företaget behöver för att förse din organisation med ett effektivt kompensationsprogram. Vårt team har lång erfarenhet av rekrytering och vi har hjälpt många organisationer att hitta den perfekta matchningen.

 

 

Varför anlita Holm Rekrytering

Kostnadsfri inledande konsultation

Över 20 år i rekryteringsbranschen

Snabb leverans tack vare stort nätverk

Noggrann granskning av kandidater

Exempel på kunduppdrag

  • HR-chef/HR Business Partner till det mindre eller större bolaget.
  • HR-chef att hyra vid omställningsprojekt, som exempelvis personalneddragningar eller uppköp av bolag.
  • HR-chef att hyra i väntan på nyrekrytering, föräldraledighet eller sjukfrånvaro.
  • Rekryteringsspecialist vid stora rekryteringsbehov.
  • Compensation & Benifitsexpert för planering och kontroll av personalkostnader och förmåner.
  • Arbetsrättsspecialist vid omställning och förhandling.
  • Arbetsmiljöspecialist för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vårt koncept:

  1. Vi börjar alltid med ett möte där vi lär känna våra kunder och för att förstå vilka behov som finns och vad som är den förväntade målbilden.
  2. HR-revision- för att skaffa oss ett nuläge och sätta upp en handlingsplan med prioriteringar.
  3. Vi matchar rätt konsult för dina behov.

Vi anpassar vår tjänst efter ert behov!

Fyll i kontaktformuläret för att ställa en fråga eller en fri inledande konsultation.
Tel: 0790-744099 Epost: viveka@holmrekrytering.se