Kunskapsbank

Konsultation

Speglar er rekryteringsprocess ert employer brand?

Lever ni som ni lär eller har ni sminkat en gris? Ett employer brand måste vara autentiskt och sant på riktigt. Era värderingar och medarbetarnas agerande i alla möten oavsett om det är internt eller gentemot kunder behöver vara sant. Annars blir det bara corporate bullshit eller falsk marknadsföring. I den bästa av världar vill […]

Speglar er rekryteringsprocess ert employer brand? Läs mer »

rekryteringsprocessen

Tester- som stöd i rekryteringsprocessen

Tester- som stöd i rekryteringsprocessen Tester- som stöd i rekryteringsprocessen I arbetspsykologiska sammanhang fokuserar man på intelligens (kognitiv förmåga) och personlighet. Men människan är komplex. Andra faktorer påverkar även våra beteenden på arbetet som exempelvis motivation, trivsel, ledarskap, arv och miljö. Likaså mäter inte dessa tester emotionell intelligens. Tester för mig är en del av

Tester- som stöd i rekryteringsprocessen Läs mer »

Referenser vid rekrytering

Referenser vid rekrytering Referenser är en del av min rekryteringsprocess tillsammans med intervju och tester. Jag tycker att referenser är bra för att referenspersonerna känner kandidaten och har arbetat tillsammans med densamma. Vilket innebär att den känner väl till både kompetensnivån samt typiska jobb beteenden. Jag rekommenderar 2-3 referenser. Ofta chefer men vid chefsrekryteringar vill

Referenser vid rekrytering Läs mer »

BIAS rekrytering

Bli medveten om dina fördomar och hur de kan påverkar din bedömning vid rekrytering

BIAS Rekrytering BIAS – Bli medveten om dina fördomar och hur de kan påverkar din bedömning vid rekrytering En rekryterares roll är att vara objektiv och hålla sig till en framtagen kravprofil. Du ska alltid hålla dig till densamma utan att lägga in dina egna känslor eller omedvetna fördomar och föreställningar. Men det är lättare

Bli medveten om dina fördomar och hur de kan påverkar din bedömning vid rekrytering Läs mer »

Konsultation

Kandidatupplevelse i rekryteringsprocessen

Vikten av att ta hand om våra kandidater på rätt sätt hänger ihop med hur vi vill uppfattas som arbetsgivare och vårt employer brand. Kandidatupplevelse i rekryteringsprocessen har blivit ett alltmer studerat område inom forskningen, och det finns flera viktiga rön som har framkommit. Här är några av de viktigaste insikterna: Sammanfattningsvis visar forskningen att

Kandidatupplevelse i rekryteringsprocessen Läs mer »

6 tips i arbetsrätt

Arbetsrättsspecialisten värd sin vikt i guld! Personalkostnaden är den enskilt största kostnaden förarbetsgivare. Men det är också en stor investering med en förhoppning om att få avkastning på sitt humankapital på sikt. Att investera i att både rekrytera rätt personer och att arbeta med långsiktig och strategisk kompetensförsörjning är av stor vikt i affärsdrivande företag.

6 tips i arbetsrätt Läs mer »

Kravprofilens A och O

Kravprofilen är grunden till en lyckad rekrytering Kravprofil är viktigt att skapa eftersom personalfrågorna är den största kostnaden och investeringen på ett företag. Vill företaget få ut största möjliga avkastning på sin investering bör man göra detta med omsorg. Skulle du köpa ett hus eller en bil, utan att säkerställa dina behov uppfylls? I kravprofilen beslutas vilken

Kravprofilens A och O Läs mer »

Kunskapsbanken

Fem steg att arbeta med värderingsstyrd rekrytering

Värderingsstyrd rekrytering om du vill hitta medarbetare som passar in i företagskulturen Värderingsstyrd rekryteering är metodiken du behöver om du vill hitta drivkrafter hos individer och lönsamma beteenden. Vad är egentligen det viktigaste att mäta vid en rekrytering? Vilka faktorer är det som är avgörande för om en människa kan prestera eller ej? Det finns vissa

Fem steg att arbeta med värderingsstyrd rekrytering Läs mer »

Kunskapsbanken

Fem steg i att bygga framgångsrika team

Teambuildning för att bygga framgångsrika arbetsgrupper Teambuildning för att skapa framgångsrika och presterande team med lönsamma beteenden. För att team ska kunna prestera och leverera krävs flera olika parametrar. Individen måste få känna sig behövd och uppskattad för den de är och vad de bidrar med, feedback från chef och kollegor. Även gruppkonstellationen är viktig. Framgångsrika

Fem steg i att bygga framgångsrika team Läs mer »

Kunskapsbanken

Åtta steg i att ta fram en personalidé

Personalidén Personalidén är en förutsättning för en långsiktig personalpolitik Personalidé är det som lägger grunden för strategisk kompetensförsörjning och handlar om en långsiktig och strategisk plan för hur du ska attrahera medarbetare och kompetens för att nå era övergripande affärsmål. Om man inte har rätta medarbetare så blir det svårt att nå de långsiktiga affärsmålen. Företag

Åtta steg i att ta fram en personalidé Läs mer »