Kunskapsbank

6 tips i arbetsrätt

Arbetsrättsspecialisten värd sin vikt i guld! Personalkostnaden är den enskilt största kostnaden förarbetsgivare. Men det är också en stor investering med en förhoppning om att få avkastning på sitt humankapital på sikt. Att investera i att både rekrytera rätt personer och att arbeta med långsiktig och strategisk kompetensförsörjning är av stor vikt i affärsdrivande företag. …

6 tips i arbetsrätt Läs mer »

Kravprofilens A och O

Kravprofilen är grunden till en lyckad rekrytering Kravprofil är viktigt att skapa eftersom personalfrågorna är den största kostnaden och investeringen på ett företag. Vill företaget få ut största möjliga avkastning på sin investering bör man göra detta med omsorg. Skulle du köpa ett hus eller en bil, utan att säkerställa dina behov uppfylls? I kravprofilen beslutas vilken …

Kravprofilens A och O Läs mer »

Kunskapsbanken

Fem steg att arbeta med värderingsstyrd rekrytering

Värderingsstyrd rekrytering om du vill hitta medarbetare som passar in i företagskulturen Värderingsstyrd rekryteering är metodiken du behöver om du vill hitta drivkrafter hos individer och lönsamma beteenden. Vad är egentligen det viktigaste att mäta vid en rekrytering? Vilka faktorer är det som är avgörande för om en människa kan prestera eller ej? Det finns vissa …

Fem steg att arbeta med värderingsstyrd rekrytering Läs mer »

Kunskapsbanken

Fem steg i att bygga framgångsrika team

Teambuildning för att bygga framgångsrika arbetsgrupper Teambuildning för att skapa framgångsrika och presterande team med lönsamma beteenden. För att team ska kunna prestera och leverera krävs flera olika parametrar. Individen måste få känna sig behövd och uppskattad för den de är och vad de bidrar med, feedback från chef och kollegor. Även gruppkonstellationen är viktig. Framgångsrika …

Fem steg i att bygga framgångsrika team Läs mer »

Kunskapsbanken

Åtta steg i att ta fram en personalidé

Personalidén är en förutsättning för en långsiktig personalpolitik Personalidé är det som lägger grunden för strategisk kompetensförsörjning och handlar om en långsiktig och strategisk plan för hur du ska attrahera medarbetare och kompetens för att nå era övergripande affärsmål. Om man inte har rätta medarbetare så blir det svårt att nå de långsiktiga affärsmålen. Företag ska …

Åtta steg i att ta fram en personalidé Läs mer »

Kunskapsbanken

Sex steg i att identifiera och bygga företagskultur

Företagskultur – en viktig betydelse för att attrahera medarbetare Företagskultur är viktigt för att medarbetare och kunder ska få en tydlighet i valet att vilja arbeta hos er eller med er som företag eller ej. Undersökningar visar även att de yngre generationerna lockas av varumärken med tydlig företagskultur. Studie om företagskulturens betydelse för lönsamhet Värderingsstyrda bolag har …

Sex steg i att identifiera och bygga företagskultur Läs mer »

Kunskapsbanken

Fem steg för att bygga sitt arbetsgivarvarumärke

Arbetsgivarvarumärket är viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare Arbetsgivarvarumärket har kommit att bli alltmer viktigt. Dagens utmaning för företag är att identifiera, attrahera och behålla medarbetare. Först och främst måste man förstå vilka medarbetare man behöver för att nå företagets vision och mål, d v s personalidén. Därefter behöver företaget skapa ett arbetsgivarvarumärke som …

Fem steg för att bygga sitt arbetsgivarvarumärke Läs mer »