Exklusivt material

Kulturbarometer-hur kan vi identifiera rådande företagskultur

Vissa företag har en tydlig företagskultur och har gjort sin ”värderingsresa”. I dessa företag så har man brutit ned företagskulturen i faktiska beteenden och det är tydligt vilka medarbetare som passar in i företagskulturen eller inte. Andra företag har inte kommit lika långt med dessa frågor och då kan nedanstående frågeställningar vara till hjälp för

Kulturbarometer-hur kan vi identifiera rådande företagskultur Läs mer »

Kunskapsbanken

Personalidén-verksamhetens syn på medarbetarna

Att ha en vision och affärsidé för sin verksamhet är både självklart och nödvändigt. En vision brukar beskrivas som något man vill uppnå med verksamheten, ett framtida tillstånd, något att sträva efter. Affärsidén ligger till grund för verksamheten och hur en verksamhet ska tjäna pengar. Lika självklart menar jag att det är att ta fram

Personalidén-verksamhetens syn på medarbetarna Läs mer »

EmployerBranding

Employer branding- arbetsgivarvarumärke

Skillnaden mellan mer eller mindre framgångsrika företag kan förklaras med vilken personal de har. Företagets framtida utveckling beror på vilka medarbetare man lyckas attrahera och behålla. Av denna anledning är det av största vikt att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke. När man arbetar fram en personalidé, behöver man även tänka igenom sitt arbetsgivarvarumärke. Vad står vi

Employer branding- arbetsgivarvarumärke Läs mer »

Värderingsstyrd rekrytering

Värderingsstyrd rekrytering

Värderingsstyrd rekrytering Om målet är att skapa organisationer med självstyrande medarbetare med lönsamma beteenden, måste man hitta en metod för att identifiera dessa medarbetare som passar in i organisationen. Man behöver se över sin personalidé, vilka medarbetare som passar in i företagskulturen och stannar under en längre tid i verksamheten. Genom värderingsstyrd rekryteringsmetodik mäter du

Värderingsstyrd rekrytering Läs mer »

Kravprofil-grunden till en lyckad rekrytering

Kravprofilen är grunden till en lyckad rekrytering! När den görs med omsorg så ökar möjligheterna att lyckas med sin rekrytering och att man får rätt person på rätt plats. Kravprofilen klargör vem som passar in i företaget och vilka förväntningar som finns. Vilka mål ska den nyanställde uppnå? När ska målet vara uppnått? Vilka andra

Kravprofil-grunden till en lyckad rekrytering Läs mer »

Nyheter

Intervjumetodik-vad du bör tänka på vid intervjun

Det viktigaste när det gäller intervjumetodik är att tänka igenom vad som är det viktigaste att mäta och bedömas. Vad är kritiskt i denna rekrytering? Vilken kompetens och förmågor är absolut nödvändig? Vilka kritiska situationer kan inträffa som kan bli avgörande för om personen ska lyckas i tjänsten? Med detta som utgångspunkt sätter jag ihop

Intervjumetodik-vad du bör tänka på vid intervjun Läs mer »