admin

Erbjudande konsultation arbetsrätt

Erbjudande konsultation arbetsrätt Erbjudande konsultation arbetsrätt 1 oktober 2022 träder ”Nya LAS” i kraft, vilket är en omfattande reform, ett paket tänkt att stärka flexibilitet, trygghet och omställning. Det innebär att arbetsgivare behöver uppdatera sina processer och rutiner för att leva upp till de nya och förändrade regelverken. Holm Rekrytering erbjuder konsultation för att säkerställa …

Erbjudande konsultation arbetsrätt Läs mer »

Inbjudan Frukostseminarium HR Chefens roll i att skapa effektiva ledningsgrupper

Inbjudan Frukostseminarium HR Chefens roll i att skapa effektiva ledningsgrupper Inbjudan Frukostseminarium HR Chefens roll i att skapa effektiva ledningsgrupper Att ha välfungerande ledningsgrupper är avgörande för om en verksamhet ska kunna uppnå affärsmässiga resultat. Ledningsgrupper har stor påverkan på hela verksamhetens resultat och kultur. Därför är det viktigt att den är välfungerande för att …

Inbjudan Frukostseminarium HR Chefens roll i att skapa effektiva ledningsgrupper Läs mer »

Inbjudan Frukostseminarium 3 oktober 2022-Nya LAS och andra lagändringar inom arbetsrätten

Inbjudan Frukostseminarium 3 oktober 2022 Nya LAS och andra lagändringar inom arbetsrätten Inbjudan Frukostseminarium 3 oktober 2022 – Nya LAS och andra lagändringar inom arbetsrättenEn av de största arbetsrättsreformerna på länge har nu blivit verklighet, ”nya LAS” innebär förändringar från 1 oktober 2022 och framåt. Det gäller förändringar vid anställning, uppsägning, turordning och inhyrning av …

Inbjudan Frukostseminarium 3 oktober 2022-Nya LAS och andra lagändringar inom arbetsrätten Läs mer »

Kulturbarometer-hur kan vi identifiera rådande företagskultur

Vissa företag har en tydlig företagskultur och har gjort sin ”värderingsresa”. I dessa företag så har man brutit ned företagskulturen i faktiska beteenden och det är tydligt vilka medarbetare som passar in i företagskulturen eller inte. Andra företag har inte kommit lika långt med dessa frågor och då kan nedanstående frågeställningar vara till hjälp för …

Kulturbarometer-hur kan vi identifiera rådande företagskultur Läs mer »

Kunskapsbanken

Personalidén-verksamhetens syn på medarbetarna

Att ha en vision och affärsidé för sin verksamhet är både självklart och nödvändigt. En vision brukar beskrivas som något man vill uppnå med verksamheten, ett framtida tillstånd, något att sträva efter. Affärsidén ligger till grund för verksamheten och hur en verksamhet ska tjäna pengar. Lika självklart menar jag att det är att ta fram …

Personalidén-verksamhetens syn på medarbetarna Läs mer »

EmployerBranding

Employer branding- arbetsgivarvarumärke

Skillnaden mellan mer eller mindre framgångsrika företag kan förklaras med vilken personal de har. Företagets framtida utveckling beror på vilka medarbetare man lyckas attrahera och behålla. Av denna anledning är det av största vikt att arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke. När man arbetar fram en personalidé, behöver man även tänka igenom sitt arbetsgivarvarumärke. Vad står vi …

Employer branding- arbetsgivarvarumärke Läs mer »

Värderingsstyrd rekrytering

Om målet är att skapa organisationer med självstyrande medarbetare med lönsamma beteenden, måste man hitta en metod för att identifiera dessa medarbetare som passar in i organisationen. Man behöver se över sin personalidé, vilka medarbetare som passar in i företagskulturen och stannar under en längre tid i verksamheten. Genom värderingsstyrd rekryteringsmetodik mäter du attityder och …

Värderingsstyrd rekrytering Läs mer »

Kravprofil-grunden till en lyckad rekrytering

Kravprofilen är grunden till en lyckad rekrytering! När den görs med omsorg så ökar möjligheterna att lyckas. Kravprofilen klargör vem som passar in i företaget och vilka förväntningar som finns. Vilka mål ska den nyanställde uppnå? När ska målet vara uppnått? Vilka andra personer måste personen förhålla sig till? Hur ser befintligt team ut? Vilka …

Kravprofil-grunden till en lyckad rekrytering Läs mer »

Nyheter

Intervjumetodik-vad du ska tänka på vid intervjun

Det viktigaste när det gäller intervjumetodik är att tänka igenom vad som är det viktigaste att mäta och bedömas. Vad är kritiskt i denna rekrytering? Vilken kompetens är absolut nödvändig? Vilka kritiska situationer kan inträffa som kan bli avgörande för om personen ska lyckas i tjänsten? Med detta som utgångspunkt sätter jag ihop mina intervjufrågor. …

Intervjumetodik-vad du ska tänka på vid intervjun Läs mer »