Arbetsrättsspecialist

Arbetsrättsspecialist

Holm rekrytering är din arbetsrättsspecialist

Holm Rekrytering är en erfaren och pålitlig rekryteringsbyrå med fokus på specialiserade tjänster inom arbetsrätt och HR. Vi har förmedlat arbetsrättsliga specialister till företag över hela Sverige sedan under mer än femton år. Vi är högt kvalificerade och väl insatta i alla aspekter av arbetsrätt och hjälper organisationer och företag att utveckla rätt strategier och lösningar för sina individuella behov. På Holm Rekrytering erbjuder vi interimslösningar i form av seniora arbetsrättsexperter som HR-chefer med expertis inom arbetsrätt eller jurister inom arbetsrätt. Våra arbetsrättsexperter ger omfattande rådgivning i frågor som rör arbetsavtal, kollektivavtal, arbetstagares rättigheter och skyldigheter, hälso- och säkerhetsbestämmelser, löner och andra anställningsrelaterade frågor.

Konsultation

Arbetsrättsspecialist och andra tjänster

Utöver dessa tjänster erbjuder Holm Rekrytering praktisk erfarenhet av hantering av arbetstvister samt tjänster för tvistlösning genom medling mellan arbetsgivare och arbetstagare. Oavsett om det handlar om att utveckla en effektiv strategi för arbetsrelationer eller helt enkelt ge expertråd om efterlevnad av arbetsrätten, är våra arbetsrättsspecialister här för att hjälpa dig att navigera i rättssystemets komplexitet för att nå framgång.

Behöver du rekrytera en arbetsrättspecialist eller hyra en arbetsspecialist kontakta Holm Rekrytering!

Varför anlita Holm Rekrytering

Kostnadsfri inledande konsultation

Över 20 år i rekryteringsbranschen

Snabb leverans tack vare stort nätverk

Noggrann granskning av kandidater

Exempel på kunduppdrag

  • HR-chef/HR Business Partner till det mindre eller större bolaget.
  • HR-chef att hyra vid omställningsprojekt, som exempelvis personalneddragningar eller uppköp av bolag.
  • HR-chef att hyra i väntan på nyrekrytering, föräldraledighet eller sjukfrånvaro.
  • Rekryteringsspecialist vid stora rekryteringsbehov.
  • Compensation & Benifitsexpert för planering och kontroll av personalkostnader och förmåner.
  • Arbetsrättsspecialist vid omställning och förhandling.
  • Arbetsmiljöspecialist för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vårt koncept:

  1. Vi börjar alltid med ett möte där vi lär känna våra kunder och för att förstå vilka behov som finns och vad som är den förväntade målbilden.
  2. HR-revision- för att skaffa oss ett nuläge och sätta upp en handlingsplan med prioriteringar.
  3. Vi matchar rätt konsult för dina behov.

Vi anpassar vår tjänst efter ert behov!

Fyll i kontaktformuläret för att ställa en fråga eller en fri inledande konsultation.
Tel: 0790-744099 Epost: viveka@holmrekrytering.se