Arbetsmiljöspecialist

Arbetsrättsspecialist

Holm rekrytering är din arbetsmiljöspecialist

En arbetsmiljöspecialist är en person som har expertkunskap om hur man skapar en säkert och produktiv arbetsmiljö. De hjälper företag att uppfylla lagar och regler när det gäller arbetsmiljö, samtidigt som de identifierar risker och utvecklar strategier för att minska dem. En arbetsmiljöspecialist kan också hjälpa till med att utforma rutiner och processer för att säkerställa att alla anställda är skyddade mot faror på jobbet. För att vara en framgångsrik arbetsmiljöspecialist krävs det att man har god kunskap om lagar, regler och bestämmelser som gäller inom arbetsmiljöområdet. Man bör ha goda kommunikationsförmåga för att kunna informera personalen om vad som gäller, samtidigt som man måste vara beredd att ta itu med problem när de uppstår. Det är också viktigt att ha god problemlösningsförmåga för att hitta lösningar på eventuella problem som kan uppstå i en arbetsmiljö.

Konsultation

Mer än bara en arbetsmiljöspecialist

Holm Rekrytering erbjuder interim arbetsmiljöspecialister samt rekryterar arbetsmiljöspecialister.
Behöver du hyra eller rekrytera en arbetsmiljöspecialist kontakta Holm Rekrytering.

Varför anlita Holm Rekrytering

Kostnadsfri inledande konsultation

Över 20 år i rekryteringsbranschen

Snabb leverans tack vare stort nätverk

Noggrann granskning av kandidater

Exempel på kunduppdrag

  • HR-chef/HR Business Partner till det mindre eller större bolaget.
  • HR-chef att hyra vid omställningsprojekt, som exempelvis personalneddragningar eller uppköp av bolag.
  • HR-chef att hyra i väntan på nyrekrytering, föräldraledighet eller sjukfrånvaro.
  • Rekryteringsspecialist vid stora rekryteringsbehov.
  • Compensation & Benifitsexpert för planering och kontroll av personalkostnader och förmåner.
  • Arbetsrättsspecialist vid omställning och förhandling.
  • Arbetsmiljöspecialist för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vårt koncept:

  1. Vi börjar alltid med ett möte där vi lär känna våra kunder och för att förstå vilka behov som finns och vad som är den förväntade målbilden.
  2. HR-revision- för att skaffa oss ett nuläge och sätta upp en handlingsplan med prioriteringar.
  3. Vi matchar rätt konsult för dina behov.

Vi anpassar vår tjänst efter ert behov!

Fyll i kontaktformuläret för att ställa en fråga eller en fri inledande konsultation.
Tel: 0790-744099 Epost: viveka@holmrekrytering.se