Fem steg att arbeta med värderingsstyrd rekrytering


Vad är egentligen det viktigaste att mäta vid en rekrytering? Genom värderingsstyrdrekrytering mäter du individers drivkrafter och värderingar och matchar dessa gentemot en företagskultur.

Läs mer

Åtta steg att ta fram en personalidé


Att ta fram en personalidé underlättar den långsiktiga kompetenstensförsörjningen i en verksamhet. Den är ett stöd till cheferna vid rekrytering för att kunna identifiera vilka kandidater som passar in i verksamheten.

Läs mer

Fem steg att bygga upp sitt arbetsgivarvarumärke


Att ha ett tydligt arbetsgivarvarumärke och en tydlig personalidé är en nödvändighet för att attrahera nya medarbetare för framtiden. Attrahera rätt medarbetare och stärk ditt varumärke!

Läs mer

Stärk ditt varumärke med employer branding

Identifiera vilka medarbetare som behövs i framtiden och hur du ska kunna attrahera dessa, underlättar den långsiktiga kompetensförsörjningen i en verksamhet.

EmployerBranding

Värderingsstyrd rekrytering

Välkommen till Holm Rekrytering

Så bygger du en vinnande företagskultur


Rekrytering Chef- och specialistrekrytering 2.0 inom Ekonomi, HR, Inköp, logistik samt Administration.

Min mission är att stötta företag i att bli ännu mer lönsamma genom en god och välplanerad personalstrategi.