Rekrytering Chef- och specialistrekrytering 2.0 inom Ekonomi, HR, Inköp, logistik samt Administration.

Min mission är att stötta företag i att bli ännu mer lönsamma genom en god och välplanerad personalstrategi.